Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Zrównoważone przepływy towarowe w sieciach logistycznych. Kontekst uwarunkowań rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce

Zrównoważone przepływy towarowe w sieciach logistycznych. Kontekst uwarunkowań rozwoju żeglugi śródl...

19,00 zł
Do koszyka