Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych

  • Dodaj recenzję:
  • 4137
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Joanna Ryszkowska
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych

rok wydania: 2019
ilość stron: 196
ISBN: 978-83-7814-886-9
oprawa: miękka

Opis

Przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych jest wykorzystanie surowców naturalnych, będących produktami ubocznymi z produkcji innych branż przemysłu, rolnictwa i gospodarki leśnej, jako napełniaczy m.in. do wytwarzania materiałów poliuretanowych, a zwłaszcza kompozytów pianek poliuretanowych. W prezentowanej książce podsumowano wybrane wyniki takich badań, prowadzonych we współpracy z przemysłem, a dotyczących zastosowań biopolioli i napełniaczy pozyskanych z produktów ubocznych z przemysłu rolno-spożywczego, do wytwarzania elastomerów poliuretanowych i rożnych grup pianek poliuretanowych.

Opracowanie technologii produkcji materiałów poliuretanowych z zastosowaniem surowców odnawialnych wymaga poznania zależności między rodzajem zastosowanych biopolioli i napełniaczy naturalnych, a ich strukturą i właściwościami. Dlatego autorzy monografii wiele uwagi poświęcili przedstawieniu mechanizmów reakcji zachodzących w procesie przetwórstwa pianek poliuretanowych, koncentrując się na opisie pianek elastycznych, w tym zwłaszcza pianek lepkosprężystych.

Spis treści

1. Wstęp / 9
2. Poliuretany na świecie i w Polsce / 11
3. Surowce do wytwarzania pianek poliuretanowych / 14
4. Reakcje zachodzące w trakcie tworzenia pianek poliuretanowych / 24
5. Skład mieszaniny substratów a właściwości pianek poliuretanowych / 26
6. Podstawy procesu spieniania pianek poliuretanowych / 28
7. Morfologia elastycznych pianek poliuretanowych/ 37
8. Lepkosprężyste pianki poliuretanowe / 47
9. Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem biopolioli / 78
10. Napełniacze naturalne stosowane do wytwarzania kompozytów polimerowych / 82
11. Kompozyty poliuretanowe z napełniaczami naturalnymi/ 105
12. Podsumowanie / 168
Bibliografia / 170