Materiały wybuchowe w środowisku

  • Dodaj recenzję:
  • 3385
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Ewa Karwowska
  • szt.
  • Cena netto: 25,71 zł 27,00 zł
Materiały wybuchowe w środowisku

rok wydania: 2016
ilość stron: 102
ISBN: 978-83-7814-529-5

Opis
Książka dotyczy zagadnień występowania i zachowania się materiałów wybuchowych w środowisku. Porusza problematykę ekotoksycznego oddziaływania tych substancji na organizmy wodne i glebowe oraz przemian abiotycznych i biotycznych materiałów wybuchowych, z uwzględnieniem szlaków metabolicznych i potencjalnych zastosowań w procesach remediacji terenów skażonych.

Spis treści
Wstęp / 7
Wykaz skrótów i oznaczeń / 9
1. Klasyfikacja i właściwości materiałów wybuchowych / 11
2. Skala i źródła skażenia / 16
3. Toksyczność i ekotoksyczność materiałów wybuchowych / 19
4. Przemiany materiałów wybuchowych w środowisku / 29
4.1. Transformacja na drodze abiotycznej  / 30
4.2.  Biotransformacja przy udziale drobnoustrojów / 33
4.2.1. Trotyl / 35
4.2.2. Heksogen / 51
4.2.3. Oktogen / 60
4.2.4. Inne materiały wybuchowe / 62
4.3. Przemiany materiałów wybuchowych zachodzące w organizmach roślinnych / 68
4.4. Enzymy aktywne w procesach biotransformacji materiałów wybuchowych / 71
4.5. Wpływ uwarunkowań środowiskowych na przemiany materiałów wybuchowych / 75
5. Remediacja obszarów skażonych / 79
5.1. Metody fizykochemiczne / 79
5.2. Metody mikrobiologiczne / 81
5.3. Fitoremediacja / 86
6. Podsumowanie / 89
Bibliografia / 90