Mechanika ośrodków porowatych

  • Dodaj recenzję:
  • 4355
  • Producent: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
  • Autor: praca zbiorowa, red. Tomasz Strzelecki
  • Cena netto: 100,00 zł 105,00 zł

Mechanika ośrodków porowatych

rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7125-282-2
ilość stron: 634
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Monografia będąca wynikiem wieloletnich studiów jej autorów w zakresie zagadnień związanych z geoinżynierią, porosprężystością, termoporosprężystością oraz stanami granicznymi ośrodków porowatych. Stanowi kontynuację prac przedstawionych w monografii "Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate" (Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2008). Problematyka poruszana w pracy jest ostatnio tematem licznych publikacji naukowych, również książkowych, gdyż ma ona istotny wpływ na rozwój kilku dziedzin nauki, w tym geoinżynierii, bioinżynierii oraz technologii tworzenia nowych materiałów o złożonej strukturze.

Celem autorów było przedstawienie zagadnień z zakresu teorii filtracji płynów przez ośrodek porowaty, porosprężystości i termoporosprężystości oraz teorii stanów granicznych w sposób maksymalnie jasny, tak aby czytelnik zapoznawał się z materią teorii poczynając od bardzo prostych i elementarnych przykładów, poprzez klasyczne metody analityczne, aż po metody bardziej zaawansowane, oparte na teorii homogenizacji ośrodków niejednorodnych w skali mikroskopowej, czy też zaawansowane metody numeryczne. W miarę możliwości starano się przedstawić fizykę rozpatrywanego procesu poprzez przedstawienie metodyki uzyskiwania równań procesu w oparciu o metody klasyczne przy wykorzystaniu twierdzeń termodynamiki procesów nieodwracalnych czy też w oparciu o twierdzenia teorii homogenizacji. Przykłady, jakimi posłużono się do prezentacji różnych modeli reologicznych, dobrano tak, aby w sposób przejrzysty ilustrowały istotę przedstawionej teorii, a z drugiej strony były interesujące z punktu widzenia zastosowań praktycznych.

Spis treści

1. Podstawowe pojęcia z zakresu mechanika ośrodków porowatych
2. Zastosowanie systemów informacji geograficznej w mechanice ośrodków porowatych
3. Właściwości fizyczne gruntów i skał
4. Podstawy teorii przepływu płynu przez ośrodek porowaty
5. Rozwiązania zagadnień przepływu płynu przez ośrodek porowaty
6. Proces termofiltracji płynów przez ośrodek porowaty
7. Teoria porosprężystości
8. Modele termoporosprężystości ośrodka dwufazowego
9. Modele reologiczne ośrodków porowatych
10. Określanie parametrów modelu Biota ze szkieletem reologicznym
11. Budowa numerycznego modelu porosprężystości z wykorzystaniem narzędzi GIS na przykładzie istniejącego obiektu budowlanego
12. Stan graniczny w mechanice ośrodków porowatych
13. Obliczenie stateczności skarp i stateczności filtracyjnej