Metoda projektowania i implementacji technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków

  • Dodaj recenzję:
  • 4117
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: Tomasz Kurzynowski
  • szt.
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Metoda projektowania i implementacji technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków

rok wydania: 2019
ilość stron: 188
ISBN: 978-83-7493-066-6

Opis

W monografii autor przedstawił wyniki swoich badań dotyczących technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków (ang. Selective Laser Melting, SLM) należącej do grupy technologii wytwarzania przyrostowego (ang. Additive Manufacturing, AM). Głównym celem badań było opracowanie czynnikowej metodyki projektowania i implementacji laserowej technologii mikrometalurgii proszków do wytwarzania części z nowych lub już stosowanych materiałów uwzględniającej kompromisowy dobór parametrów technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Metodyka obejmująca dobór materiału, technologię, proces, konstrukcję i jakość produktu, a także jego właściwości mechaniczne porządkuje działania związane zarówno z badaniem nowych materiałów, jak i technologii przyrostowych, szczególnie SLM ze względu na jakość otrzymywanych wyrobów, jakimi są demonstratory produktowe.