Metodologia badań i podejścia badawcze do Wielkiego Resetu. Tom 1

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5339
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Jacek Janowski

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 55,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 65,71 zł 69,00 zł

Metodologia badań i podejścia badawcze do Wielkiego Resetu. Tom 1

rok wydania: 2023, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8156-535-6
ilość stron: 356
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Metodologia badań i podejścia badawcze do Wielkiego Resetu stanowi pierwszy tom analitycznego studium, a zarazem syntetycznego raportu zatytułowanego Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu. Tom ten precyzuje zakres problemowy dalszych badań nad największym w dziejach i najszerszym w świecie eksperymentem społeczno-polityczno-ekonomicznym. Oficjalnie został on ogłoszony w czerwcu 2020 roku przez przedstawicieli Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Faktycznie jednak jest on realizowany od czasów oświecenia, a obecnie wchodzi w fazę gwałtownego przyspieszenia pod wpływem inspiracji ideologicznych dotyczących globalnego równoważenia rozwoju, możliwości technologicznych sztucznej inteligencji i kalkulacji ekonomicznych związanych z wdrażaniem centralnych systemów pieniądza cyfrowego. Ta odgórnie forsowana dekonstrukcja porządku światowego rodzi radykalne konsekwencje w odniesieniu do każdego składnika cywilizacji. Książka niniejsza pokazuje, że najszybciej i najgłębiej dotykają one cywilizacji zachodniej, wyrosłej na cywilizacji łacińskiej. Bez ściśle naukowego zbadania tych zmian oraz przystępnego ich opisania, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny prawnej, trudno dziś podejmować perspektywiczne działania w jakiejkolwiek dziedzinie. Największym bowiem zagrożeniem ludzkości jest systemowe i całościowe pogrążanie się jej w wirtualnej symulacji i poddawanie cybernetycznej manipulacji. Uniemożliwia to racjonalne diagnozowanie i miarodajne prognozowanie, co prowadzi do zbiorowych tragedii, jakimi są wojny, oraz indywidualnych dramatów życiowych.

Spis treści

Do adresatów / 9
Wstęp / 13

1. Program badań / 31
1.1. Przedmiot badań / 32
1.2. Cele badań 39
1.3. Charakter badań / 44
1.4. Uzasadnienie badań / 50
1.5. Metoda badań / 53
1.6. Źródła badań / 61

2. Problemy badawcze / 69
2.1. Architektura i infrastruktura globalna / 73
2.2. Wielki Reset a wielka transformacja / 81
2.3. Zjawiska i procesy globalne / 94
2.4. Władza i administracja globalna / 102
2.5. Determinizm technologiczno-informacyjny / 118
2.6. Składniki cywilizacji w toku transformacji / 134
2.7. Transformacja ku cywilizacji informacyjnej / 143

3. Podejścia badawcze / 159
3.1. Globalizm – dążenie do globalnej władzy / 176
3.2. Technologizm – akceptacja supremacji techniki / 192
3.3. Ekonomizm – ideologiczne zadania ekonomii / 210
3.4. Ideologizm – ideologiczna inspiracja działań / 227
3.5. Medializm – medialne zapośredniczenie wiedzy / 242
3.6. Progresywizm – ukierunkowanie na postęp / 256
3.7. Symulacjonizm – masowe sankcjonowanie iluzji / 269

Zakończenie / 285
Aneksy / 289
Bibliografia / 289
Streszczenie / 306
Abstract / 310
O autorze / 314
Definicje / 317
Osoby / 324
Instytucje / 329
Akty normatywne / 334
Dokumenty / 336
Skorowidze / 342
Skróty / 346
Schemat architektury Wielkiego Resetu / 349
Fragmenty wypowiedzi recenzyjnych / 351
Podziękowania / 353