Metodologia rozliczania kosztów c.o. w budynkach wielolokalowych - poradnik dla zarządców

  • Dodaj recenzję:
  • 4685
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Marian Banacki, Andrzej Bondyra
  • szt.
  • Cena netto: 23,15 zł 25,00 zł

publikacja dostępna jest również w postaci ebooka

Metodologia rozliczania kosztów c.o. w budynkach wielolokalowych - poradnik dla zarządców nieruchomości

Publikacja wydana pod patronatem miesięcznika Administrator i Menedżer Nieruchomości
Wydanie specjalne Teczka Administratora 1/2021

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISSN 2299-1603
format: A5
ilość stron: 92
oprawa: miękka

Autorzy
Marian Banacki – prezes Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych
Andrzej Bondyra – specjalista firmy Valvex Gdańsk – Oprzyrządowanie i Rozliczanie Mediów, Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rozliczających Media

 

Spis treści
Wstęp / 7
Rozliczanie kosztów ogrzewania w budynku / 8
Gospodarowanie energią cieplną w budynku / 16
Prezentacja: Jak obniżyć wysokość rachunków za ogrzewanie? – Bmeters Polska / 24
Metodologia rozliczania kosztów c.o. przy pomocy ciepłomierzy mieszkaniowych / 26
Prezentacja: Trzyskładnikowa metoda indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej
zużywanej dla potrzeb centralnego ogrzewania – BrunPol Serwis / 32
Metodologia rozliczania kosztów c.o. przy pomocy nagrzejnikowych podzielników kosztów / 35
Prezentacja: Jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewu wody? – EuroClean / 48
Metodologia rozliczania kosztów podgrzania i dostarczania ciepłej wody / 50
Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej / 57
Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę i płacić tylko tyle, ile potrzeba? / 69
Przegląd ciepłomierzy / 76
Przegląd podzielników kosztów ciepła / 80
Przegląd systemów zdalnego odczytu / 84

 

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne, poświęcone kontrowersyjnym rozliczeniom kosztów ciepła. Informacje zawarte w tym wydaniu nie tylko wskazują na błędy popełniane przy tych rozliczeniach, ale także wyjaśniają, jak zgodnie z prawem i w zgodzie ze stanem rzeczywistym liczyć koszty, stanowiące najpoważniejszą pozycję w całości kosztów eksploatacji i zarządzania nieruchomościami, zarówno mieszkalnymi jak i komercyjnymi. Podział tych kosztów na poszczególne lokale lub odbiorców musi opierać się o konkretne zasady pomiaru i rozdziału ciepła w nieruchomości w sposób zrozumiały dla zdecydowanej większości lub wszystkich odbiorców. Doskonalenie sposobów rozliczeń na wszystkich etapach dostawy
i rozliczeń jest obowiązkiem każdego dostawcy i odbiorcy ciepła w taki sposób, aby każdy odbiorca otrzymał tyle ciepła, ile potrzebuje i zapłacił tyle za ciepło, ile ono faktycznie kosztowało.
Gospodarkę ciepłem w nieruchomościach od sposobu pomiaru do określenia całkowitego kosztu dla odbiorcy powinien określać „Regulamin rozliczeń kosztów ogrzewania i podgrzania wody”, który jest swoistą umową pomiędzy odbiorcami w nieruchomościach i dostawcą ciepła do budynku. Regulamin ten powinien uwzględniać zapisy wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 roku.
Wszystkie informacje na ten temat, opracowane przez ekspertów z branży, zebrane w niniejszym wydaniu, trafią do Ministerstwa Klimatu, jako głos przedstawicieli środowiska, związanego z gospodarką nieruchomościami, dostawą ciepła, jego dystrybucją oraz rozliczeniem.
Liczymy także, że wyjaśnienia zawarte w prezentowanym zbiorze artykułów okażą się pomocną wskazówką przy prawidłowym rozliczaniu kosztów ogrzewania i podgrzania wody w zarządzanych przez Państwa budynkach.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra