Metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi

  • Dodaj recenzję:
  • 4235
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: Katarzyna Jach
  • szt.
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi

rok wydania: 2019
ilość stron: 222
ISBN: 978-83-7493-078-9
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Przedstawiona w monografii metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi umożliwia diagnozę ich możliwości wykonywania pracy, szczególnie osób z niepełnosprawnością oraz w starszym wieku. Opisane i przeanalizowane narzędzia pozwalają ponadto na określenie wymagań funkcjonalnych stawianych w zawodach i na stanowiskach pracy. Narzędzia ergonomiczne oraz działania z zakresu terapii zawodowej opisane w metodyce mogą służyć do zniwelowania luki między wymaganiami związanymi z pracą a możliwościami potencjalnego pracownika. W książce przedstawiono również wyniki badań ilościowych i jakościowych oceniających różne aspekty pilotażowego wdrożenia metodyki w Pomorskim Ośrodku Kompetencji w Gdańsku.

Monografia porusza szeroko dyskutowany i bardzo aktualny społecznie problem aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Zarówno naukowe, jak i instytucjonalne formy wspomagania, adresowane do tej grupy społeczeństwa są niezwykle potrzebne. Praca przedstawia w sposób syntetyczny i uporządkowany wyniki badań literaturowych i empirycznych potwierdzające nowatorskie rozwiązania w zakresie wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami.
Z recenzji dr hab. inż. Ewy Górskiej, prof. uczelni

Praca zawiera propozycje innowacyjnych rozwiązań dotyczących wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami, co znacznie poszerza istniejącą w Polsce wiedzę na ten temat. Niezwykle cenne są informacje o praktycznych doświadczeniach z wdrożenia opracowanych koncepcji wsparcia społecznego osób aktywizowanych na rynku pracy.
Z recenzji prof. dr. hab. inż. Edwina Tytyka