Miejscowa wentylacja wywiewna. Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy. Poradnik ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4491
  • Producent: Dom Wydawniczy Medium
  • Autor: Maciej Gliński

  • szt.
  • Cena netto: 52,38 zł 77,00 zł 55,00 zł

nakład książki wyczerpany,

publikacja dostępna tylko w postaci ebooka

Miejscowa wentylacja wywiewna
Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy. Poradnik
ebook PDF
 
rok wydania: 2007
 
format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 10,37 MB
ilość stron: 266
ISBN: 978-83-919132-5-2

Opis
"Celem opracowania jest upowszechnienie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dzięki którym można zapewnić w pomieszczeniach mikroklimat i czystość powietrza na stanowiskach pracy, zgodne z obowiązującymi przepisami [P-1, P-2, P-3, P-5]. Podane zasady eliminowania zanieczyszczeń środowiska powietrznego w pomieszczeniach mają ułatwić prawidłowy dobór tych środków, w szczególności wentylacji. (...) Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla projektantów instalacji wentylacyjnych, pracodawców i służb technicznych oraz pracowników bezpośrednio sprawujących nadzór nad egzekwowaniem prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiadomości zawarte w Poradniku mogą być wykorzystywane przy prowadzeniu kontroli warunków pracy, dokonywanych zarówno przez organy pracodawcy, związków zawodowych, jak i Państwową Inspekcję Pracy. Powinny też przyczynić się do wzajemnej współpracy technologów i instalatorów (...)."

Autor

"Cel taki uważam za pożyteczny i godny realizacji. Autor posiada w tym zakresie duże i wartościowe doświadczenie zawodowe, co jest widoczne z treści i szczegółowych zaleceń opracowania."
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i T.O. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Spis treści
1. Wprowadzenie / 7

2. Czynniki kształtujące środowisko powietrzne w pomieszczeniach pracy / 13
2.1. Mikroklimat / 13
2.2. Zanieczyszczenia powietrza gazami, parami i aerozolami ciekłymi / 19
2.3. Zanieczyszczenia powietrza pyłami / 21
2.4. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w pomieszczeniach / 28

3. Środki techniczne zmierzające do zapewnienia żądanych parametrów i czystości środowiska powietrznego / 33
3.1. Wymagania dotyczące pomieszczeń i przegród budowlanych / 37
3.1.1. Pomieszczenia / 37
3.1.2. Przegrody budowlane / 38
3.2. Wymagania dotyczące procesów technologicznych / 42
3.3. Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń / 43
3.4. Wymagania dotyczące organizacji produkcji / 46
3.5. Szczegółowe wymagania dotyczące różnych czynników, technologii i pomieszczeń / 46
3.5.1. Procesy galwanotechniczne / 47
3.5.2. Procesy produkcji szkła i wyrobów ze szkła / 47
3.5.3. Procesy produkcji wyrobów gumowych / 48
3.5.4. Procesy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym / 49
3.5.5. Procesy w zakładach przemysłu cukierniczego / 50
3.5.6. Pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej / 51
3.5.7. Pomieszczenia magazynowe środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych / 54
3.5.8. Szkodliwe czynniki biologiczne / 54
3.5.9. Szkodliwe czynniki chemiczne / 54
3.6. Instalacje i urządzenia ułatwiające utrzymanie czystości środowiska powietrznego w pomieszczeniach / 55
3.6.1. Odkurzacze przemysłowe i podciśnieniowe instalacje do usuwania osiadłego pyłu / 55
3.6.2. Transport pneumatyczny / 60
3.6.3. Kurtyny powietrzne / 63

4. Wentylacja pomieszczeń przemysłowych / 65
4.1. Rodzaje i zadania wentylacji / 65
4.2. Ogólna wentylacja mechaniczna / 69
4.2.1. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń przemysłowych / 72
4.2.1.1. Wentylacja mieszająca / 73
4.2.1.2. Wentylacja wyporowa / 74
4.3. Podstawowe informacje o projektowania wentylacji ogólnej / 76
4.4. Źródła hałasu w urządzeniach wentylacyjnych oraz sposoby ich ograniczania / 81

5. Wentylacja miejscowa wywiewna / 83
5.1. Główne elementy i zespoły instalacji i urządzeń wentylacyjnych / 83
5.2. Obudowy wentylacyjne / 90
5.3. Odciągi zewnętrzne / 104
5.3.1. Prędkość porywania / 104
5.3.2. Ssawki / 107
5.3.3. Ssawki szczelinowe / 116
5.3.4. Okapy / 118
5.3.5. Materiały, z jakich wykonuje się ssawki i okapy oraz ich wyposażenie / 121
5.4. Zespoły i urządzenia do oczyszczania powietrza, agregaty filtracyjno-wentylacyjne / 121
5.5. Ogóle zasady projektowania instalacji odciągów miejscowych / 130

6. Zasady współdziałania wentylacji ogólnej pomieszczeń z miejscową wentylacją wywiewną 133
6.1. Analiza bilansu odprowadzenia ciepła i zanieczyszczeń w pomieszczeniu / 138
6.2. Nawiewniki powietrza stosowane przy wentylacji ogólnej współpracującej z odciągami miejscowymi / 141

7. Przykłady rozwiązań miejscowej wentylacji wywiewnej / 145
7.1. Ograniczanie emisji pyłów / 145
7.1.1. Przykłady zastosowań wentylacji miejscowej wywiewnej przy różnych pylących procesach / 150
7.2. Ograniczanie emisji gazów, par i ciekłych aerozoli / 156
7.2.1. Przykłady zastosowań wentylacji miejscowej wywiewnej przy ograniczaniu emisji gazów, par i ciekłych aerozoli / 160
7.3. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powstających podczas spawania łukowego i technologii pokrewnych / 170
7.4. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń na ruchomych stanowiskach pracy / 183
7.5. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w kuchniach zbiorowego żywienia / 191

8. Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń wentylacyjnych / 201
8.1. Odbiory instalacji wentylacyjnych / 202
8.2. Zalecenia dotyczące eksploatacji / 206

9. Przyczyny nieprawidłowego działania urządzeń wentylacyjnych / 215

10. Ogólne zalecenia dotyczące pomiarów podstawowych parametrów instalacji wentylacyjnych / 225

11. Wykaz literatury
11.1. Piśmiennictwo / 239
11.2. Przepisy / 242
11.3. Normy / 244
11.4. Dyrektywy / 245

Aneks I
Wykaz stron internetowych zawierających przydatne informacje / 247
Aneks II
Wspomaganie komputerowe projektowania wentylacji – dr inż. Piotr Bartkiewicz / 248

Skorowidz / 262