Mikroorganizmy. Pozytywna i negatywna rola w inżynierii środowiska

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3376
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: M. Łebkowska M. Załęska-Radziwiłł

  • szt.
  • Cena netto: 47,62 zł 50,00 zł

Mikroorganizmy. Pozytywna i negatywna rola w inżynierii środowiska

rok wydania: 2016
ilość stron: 458 + 4
ISBN:  978-83-7814-510-3


Opis
W publikacji przedstawiono problematykę związaną z jakością wody pitnej z uwzględnieniem biologicznego oczyszczania wody, rozwoju obrostów w sieci wodociągowej, pogarszania się zapachu i korozji wywołanej przez drobnoustroje. Opisano nowe poglądy dotyczące występowania mikroorganizmów w osadzie czynnym w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów i mikroorganizmów nitkowatych. Omówiono procesy biodegradacji związków refrakcyjnych na drodze kometabolizmu i przy udziale grzybów białej zgnilizny drewna. Zwrócono uwagę na mikrobiologiczne przetwarzanie odpadów w produkty użyteczne. Przedstawiono zagadnienia związane z bioaerozolami w powietrzu atmosferycznym i wewnętrznym budynków, szczególnie w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Szeroko opisano biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych. Cennym uzupełnieniem wiedzy ekologicznej jest rozdział poświęcony ocenie ryzyka wywołanego obecnością zanieczyszczeń w środowisku.