Mikroorganizmy. Pozytywna i negatywna rola w inżynierii środowiska

  • Dodaj recenzję:
  • 3376
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: M. Łebkowska M. Załęska-Radziwiłł
  • Cena netto: 47,62 zł 50,00 zł
Mikroorganizmy. Pozytywna i negatywna rola w inżynierii środowiska

rok wydania: 2016
ilość stron: 458 + 4
ISBN:  978-83-7814-510-3
oprawa: twarda

Opis
W publikacji przedstawiono problematykę związaną z jakością wody pitnej z uwzględnieniem biologicznego oczyszczania wody, rozwoju obrostów w sieci wodociągowej, pogarszania się zapachu i korozji wywołanej przez drobnoustroje. Opisano nowe poglądy dotyczące występowania mikroorganizmów w osadzie czynnym w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów i mikroorganizmów nitkowatych. Omówiono procesy biodegradacji związków refrakcyjnych na drodze kometabolizmu i przy udziale grzybów białej zgnilizny drewna. Zwrócono uwagę na mikrobiologiczne przetwarzanie odpadów w produkty użyteczne. Przedstawiono zagadnienia związane z bioaerozolami w powietrzu atmosferycznym i wewnętrznym budynków, szczególnie w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Szeroko opisano biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych. Cennym uzupełnieniem wiedzy ekologicznej jest rozdział poświęcony ocenie ryzyka wywołanego obecnością zanieczyszczeń w środowisku.

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl