MSC.Marc/Mentat. Przykłady obliczeń

  • Dodaj recenzję:
  • 3719
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Andrzej Ambroziak, Paweł Kłosowski
  • szt.
  • Cena netto: 22,86 zł 24,00 zł

MSC.Marc/Mentat. Przykłady obliczeń

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 142
ISBN: 978-83-7348-717-8

Spis treści
1. Przedmowa / 5      
1.1. Powiązanie programu z kompilatorem Fortran / 6
1.2. Definiowanie domyślnej jednostki długości programu / 9
1.3. Ustalenie domyślnej czcionki graficznej programu / 10
2. Zagadnienia wstępne / 11  
2.1. Podstawowe wiadomości / 11


3. PRZYKŁAD 1 – ANALIZA WSPORNIKA PODSZYBOWEGO / 22
3.1. Opis przykładu / 22  
Krok 1 – generowanie modelu w programie AutoCAD / 23
Krok 2 – import pliku *.sat do programu MSC.Marc / 32
Krok 3 – automatyczna generacja bryłowych elementów skończonych / 33  
Krok 4 – określenie właściwości geometrycznych / 36
Krok 5 – określenie właściwości materiałowych / 37  
Krok 6 – określenie parametrów kontaktu / 38
Krok 7 – definicja podpór i obciążeń / 41  
Krok 8 – definicja przypadków analizy numerycznej / 46
Krok 9 – wykonanie analizy numerycznej / 48
Krok 10 – rezultaty analizy numerycznej / 51


4. PRZYKŁAD 2 – ROZCIĄGANIE PRĘTA Z MODELEM MATERIAŁOWYM CHABOCHE’A / 57
4.1. Opis przykładu / 57  
4.2. Opis modelu Chaboche’a /58  
4.3. Obliczenia z wykorzystaniem modelu Chaboche’a – element bryłowy / 60
Krok 1 – generowanie siatek MES / 60
Krok 2 – określenie typu elementów skończonych / 65  
Krok 3 – definicja właściwości geometrycznych / 65
Krok 4 – określenie właściwości materiałowych / 66  
Krok 5 – definicja warunków brzegowych / 66
Krok 6 – definicja przypadku analizy numerycznej / 71
Krok 7 – wykonanie analizy numerycznej / 71
Krok 8 – rezultaty analizy numeryczne / 73
4.4.  Obliczenia z wykorzystaniem modelu Chaboche’a – element kratowy / 75
Krok 1 – generowanie siatek MES / 75
Krok 2 – określenie typu elementów skończonych / 77  
Krok 3 – definicja właściwości geometrycznych / 78
Krok 4 – określenie właściwości materiałowych / 78  
Krok 5 – definicja warunków brzegowych / 79
Krok 6 – definicja przypadku analizy numerycznej / 80
Krok 7 – wykonanie analizy numerycznej / 81
Krok 8 – rezultaty analizy numerycznej / 81
4.5. Procedura (subroutine) UVSCPL - wprowadzenie modelu Chaboche’a / 83
4.6. Obliczenia z wykorzystaniem procedury UVSCPL / 91


5. PRZYKŁAD 3 – KSZTAŁTOWANIE WSTĘPNE PRZEKRYCIA MEMBRANOWEGO / 97
5.1. Opis przykładu / 97  
Krok 1 – model przekrycia w programie AutoCAD / 98
Krok 2 – import geometrii przekrycia (etap 1) / 99
Krok 3 – dane dotyczące właściwości geometrycznych i materiałowych, warunków podporowych i wstępnego napięcia (etap 1) / 102
Krok 4 – przygotowanie zadania do obliczeń, obliczenia i wyniki (etap 1) / 105
Krok 5 – wyniki obliczeń i przygotowanie pliku z danymi do restartu (etap 1) / 109
Krok 6 – utworzenie zaktualizowanego modelu przekrycia (etap 2) / 110
Krok 7 – analiza wyników obliczeń (etap 2) / 116


6. PRZYKŁAD 4 – BELKA ŻELBETOWA / 118  
6.1. Opis konstrukcji / 118  
6.2. Obliczenia  numeryczne / 18
Krok 1 – modelowanie geometrii belki betonowej / 118
Krok 2 – modelowanie geometrii elementów zbrojenia / 122
Krok 3 – konsolidacja modelu, zadanie obciążeń i warunków podporowych / 127
Krok 4 – obliczenia i analiza wyników / 131
6.3.  Rozwiązanie zadania z użyciem procedury definiującej zbrojenia / 135
Krok 1 – właściwości materiałowe / 137
Krok 2 – przygotowanie procedury / 138
Krok 3 – uruchomienie przykładu z procedurą / 140  
7. Bibliografia / 141