Norma N SEP-E-001e. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym - CD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1322
  • Producent: SEP COSIW

  • szt.
  • Cena netto: 28,57 zł 30,00 zł

Norma N SEP-E-001e. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym - CD

rok wydania: 2013, wydanie trzecie poprawione
ISBN: 978-83-61163-37-4

Spis treści

Przedmowa / 5
1. Zakres zastosowania / 6
2. Określenia / 6
3. Układy sieciowe i zalecany zakres ich stosowania / 8
4. Przewody PEN i PE w liniach niskiego napięcia / 9
5. Uziemienia ochronno-funkcjonalne (ochronno-robocze) sieci pracujących w układzie TN /10
6. Uziemienia ochronno-funkcjonalne (ochronno-robocze) punktów neutralnych sieci pracujących w układzie TT / 13
7. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) / 14
8. Zakres stosowania ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) / 14
9. Środki ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) / 15
10. Wymagania stawiane samoczynnemu wyłączeniu zasilania, jako środkowi ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) w liniach pracujących w układzie TN / 15
11. Wymagania stawiane samoczynnemu wyłączeniu zasilania, jako środkowi ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) w liniach pracujących w układzie TT / 16
12. Budowa uziemień / 17

Załącznik A (informacyjny) – Najczęściej stosowane typy układów sieci i instalacji niskiego napięcia / 21
Załącznik B (informacyjny) – Największe dopuszczalne wartości rezystancji uziemień i ich rozmieszczenie / 23
Załącznik C (normatywny) – Współczynniki k / 26
Dokumenty normatywne związane / 28