Norma SEP N SEP-E-003e Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi CD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1131
  • Producent: SEP COSIW

  • szt.
  • Cena netto: 28,57 zł 30,00 zł
Norma SEP N SEP-E-003e Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi CD

rok wydania: 2006, wydanie pierwsze
ISBN: 83-89008-31-9-70-1
nośnik: CD
 
Opis
 
Norma zawiera postanowienia dotyczące projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 30 kV, z przewodami pełnoizolowanymi oraz przewodami niepełnoizolowanymi. Niniejsza norma jest uzupełnieniem normy PN-E-05100-1:1998 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
 
Spis treści
 
1. Wstęp
2. Warunki klimatyczna
3. Przewody
4. Izolatory
5. Osprzęt
6. Tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne
7. Konstrukcje wsporcze i posadowienia
8. Zawieszanie przewodów
8.1. Wymagania ogólne
8.2. Naprężenie przewodu
8.3. Rodzaje zawieszeń
9. Odległość przewodów
9.1. Odległość przewodów od powierzchni ziemi
9.2. Odległość pozioma i pionowa między przewodami
9.3. Odległość przewodów od konstrukcji wsporczej
10. Ochrona od przepięć
10.1. Ochrona linii o napięciu znamionowym do 1 kV (tzn. UN Ł 1 kV)
10.2. Ochrona linii o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV
10.3. Ochrona linii wykonanej przewodami niepełnoizolowanymi przed skutkami łuku
10.4. Uziemienie ograniczników przepięć lub iskierników
11. Ochrona przed porażeniami
12. Oddziaływanie linii wykonanej przewodami izolowanymi na otoczenie
13. Obostrzenia
13.1. Stosowanie obostrzeń
13.2. Wykonanie obostrzeń
14. Skrzyżowania i zbliżenia elektroenergetycznych linii napowietrznych między sobą oraz z innymi liniami
14.1. Linie z przewodami pełnoizlowanymi lub przewodami niepełnoizolowanymi
14.2. Kąt między poziomymi rzutami krzyżujących się linii
15. Prowadzenie linii elektroenergetycznych na wspólnych konstrukcjach wsporczych
15.1. Wymagania ogólne
15.2. Najmniejsze dopuszczalne odległości
15.3. Skrzyżowania i zbliżenia
16. Skrzyżowania i zbliżenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi z budynkami
17. Skrzyżowania i zbliżenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi z mostami, wiaduktami, tamami, groblami i podobnymi budowlami
18. Skrzyżowania i zbliżenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi z rurociągami
19. Skrzyżowania i zbliżenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi z drogami kołowymi
19.1. Wymagania ogólne
19.2. Najmniejsze dopuszczalne odległości
20. Skrzyżowania i zbliżenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi z kolejami użytku publicznego
20.1. Wymagania ogólne
20.2. Kąt skrzyżowania
20.3. Odległości pionowe
20.4. Linie z przewodami pełnoizolowanymi prowadzone równolegle do torów kolejowych
21. Skrzyżowania i zbliżenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi z kolejami liniowymi
22. Skrzyżowania i zbliżenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi z drogami wodnymi i wodnymi szlakami turystycznymi
23. Prowadzenie elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi przez las i w pobliżu drzew
24. Prowadzenie elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi w pobliżu lotnisk i lotniczych urządzeń radionawigacyjnych
25. Prowadzenie elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi w pobliżu budowli zawierających materiały łatwopalne lub strefy zagrożone wybuchem
26. Prowadzenie elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi przez tereny szkód górniczych i tereny mogące ulegać naturalnym deformacjom
27. Prowadzenie elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi nad i w pobliżu obiektów o artystycznym znaczeniu, obiektów zabytkowych i cmentarzy
28. Prowadzenie elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi nad i w pobliżu stref działania dźwignic lub urządzeń przeładunkowych o stałym miejscu lokalizacji
29. Skrzyżowania i zbliżenia elektroenergetycznych linii napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi z deszczowniami i opryskiwaczami
 
Załącznik A (normatywny). Przewody pełnoizolowane stosowane w elektroenergetycznych liniach napowietrznych o napięciu znamionowym do 1 kV (tzn. UN Ł 1 kV). Wymagania ogólne
 
Załącznik B (normatywny). Przewody pełnoizolowane oraz przewody niepełnoizolowane stosowane w elektroenergetycznych liniach napowietrznych o napięciu znamionowym 1 kV