Nanomateriały w budownictwie i architekturze

  • Dodaj recenzję:
  • 4132
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Maria Trzaska, Zdzisław Trzaska
  • szt.
  • Cena netto: 65,71 zł 69,00 zł

Nanomateriały w budownictwie i architekturze

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 166
ISBN: 978-83-01-20357-3
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Nanomateriały są tematem intensywnie rozwijanym przez ubiegłe dwie dekady w obszarze inżynierii materiałowej i są kamieniem milowym nanonauki i nanotechnologii. Materiały w nanoskali to seria substancji i związków określonych struktur, w których przynajmniej jeden wymiar jest mniejszy niż 100 nm. Postęp technologiczny oraz znaczące wyniki naukowe i wdrożeniowe w informatyce, inżynierii komputerowej, nanotechnologii i inżynierii genetycznej, umożliwiają realizację nowych wyzwań w stosunku do architektury i budownictwa przyszłości. Ciągła i szybka ewolucja nanotechnologii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom specjalistów na radykalne zmiany dotychczasowego środowiska i życia społeczeństw, nowe podejścia do architektury i budownictwa związane z naturą, naturalnymi zasadami i różnymi formami przyrody ożywionej.
W książce autorzy przedstawiają zasadnicze aspekty odnoszące się do nanoarchitektury, jej zadań, perspektyw rozwoju i efektów wdrożeń nanomateriałów. Omawiają także ostatnie zmiany dokonane w tym zakresie przez wiodące na świecie grupy badawcze. Prezentują przy tym różne klasy stosowanych nanomateriałów oraz nanokompozytów. W książce wskazano również ryzyka, z którymi należy liczyć się, stosując tego rodzaju technologie w budownictwie i architekturze.
Publikacja skierowana jest do inżynierów, projektantów oraz przedsiębiorców aktywnie wdrażających nowoczesne a śmiałe koncepcje w dziedzinie architektury i w obszarze przemysłu budowlanego, a także naukowców z takich dziedzin jak materiałoznawstwo, chemia, fizyka, polimery i biotechnologia. Pożytek z jej lektury mogą wynieść również studenci inżynierii materiałowej, budownictwa i architektury.

Spis treści

Przedmowa

1. REWOLUCJA UMIEJĘTNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE

2. NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE

2.1 Struktury nanometryczne

2.2 Grafen i nanorurki węglowe wytwarzanie, właściwości i zastosowanie

2.3 Cząsteczka kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA)

2.4 Identyfikacja struktur nanomateriałów

3. WŁAŚCIWOŚCI NANOMATERIAŁÓW W ASPEKCIE ICH WAŻNYCH ZASTOSOWAŃ

3.1 Od witraży i budynków do rakiet i statków kosmicznych z nanotechnologią

3.2 Wyzwania, szanse i perspektywy upowszechnienia się nanomateriałów

3.3 Przemysłowe i rynkowe bezpieczeństwo nanotechnologii

4. NANOMATERIAŁY W ARCHITEKTURZE

4.1 Inspiracje dla rozwoju nanoarchitektury

4.2 Wiek XXI złotym wiekiem nanoarchitektury

4.3 Czynniki poprawiające wdrażanie nanoarchitektury

5. NANOMATERIAŁY W BUDOWNICTWIE

5.1 Potencjał nanotechnologii w zmianie środowiska budowlanego

5.2 Modelowanie kształtowania nanostruktur materiałów litych

5.3 Zastosowanie nanokompozytów w budownictwie

5.4 Nanokompozyty polimerowe

5.5 Nanokompozyty polimerowe z grafenem i ceramiką

5.6 Wielowarstwowe nanostrukturalne powłoki metalowe

5.7 Sadza techniczna

5.8 Celuloza nanokrystaliczna

5.9 Kształtowanie nanomateriałów z wykorzystaniem drukarek 3D

6. PERSPEKTYWY ROZWOJU I ZASTOSOWAŃ NANOMATERIAŁÓW

Literatura