Nie tylko zamki

  • Dodaj recenzję:
  • 1226
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • szt.
  • Cena netto: 57,86 zł 60,75 zł

Rok. 2005, opracowanie redakcyjne, Oprawa: twarda, Format: 21x30 cm, Stron: 595, fotografie czarno-białe,

Książka, której fundamentalnymi tematami są zamki i dwory, detale architektoniczne, problematyka miast oraz architektura monumentalna. Dedykowana prof. Jerzemu Rozpędowskiemu i napisana przez jego wychowanków.

SPIS TREŚCI:

TABULA GRATULATORIA 
Kalendarium  
Publikacje 
Badania terenowe i projekty Profesora
ZAMKI I DWORY
Leszek KAJZER 
Archeologa uwagi o wykopaliskowych badaniach zamków
Tadeusz POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Castrum Galii z kroniki Galla Anonima i inna koncepcja jego lokalizacji 
Mateusz GOLlŃSKI Książę. biskup i zamki 
Roland MRUCZEK Wieloboczny bergfried zamku we Wleniu na tle architektury śląskiej i europejskiej 
Jerzy ROMANOW Średniowieczny zamek biskupów wrocławskich w Ujeździe na Śląsku Opolskim  
Małgorzata CHOROWSKA, Andrzej KUDŁA Architektura i historia średniowiecznego zamku w Miliczu 
Czesław FRANCKE I Zamek Szczerba w Gniewoszowie. pow. Kłodzko.
Dotychczasowe wyniki badań  
Jerzy LODOWSKI Relikty zamku rycerskiego odkryte w Górach Bardzkich koło Barda 
Stanisław J. STULIN Wykusz z Chojnika. Zamkowa kaplica czy prywatne oratorium? 
Krzysztof EYSYMONTT Średniowieczny dwór w Bagieńcu 
Artur KWAŚNIEWSKI Problem obronności siedzib szlacheckich na Śląsku i ziemi kłodzkiej w okresie renesansu  
Jadwiga MACIEJOWSKA Historia prawdziwa odkrycia i rekonstrukcji głowicy kolumny pierwszego piętra krużganków
 dziedzińca zamku Piastów w Brzegu
Manuel RODRIGUEZ Wieże ostrzegawcze w systemie obronnym wybrzeża Jukatanu (XVI-XVIII w.) 
Jan SALM Nidzicki spór o mur obronny. Przyczynek do badań nad ochroną zabytków w dawnych Prusach Wschodnich 
Jan TAJCHMAN Ruiny historyczne jako przedmiot troski konserwatorskiej uwagi o metodzie 
Barbara WIDERA Współczesne rezydencje - nowy typ architektury obronnej
Leszek MALUGA Mury i wieże. czyli obronność a kompozycja przestrzenna 
ZAGINIONE BUDOWLE
Jacek KOŚCIUK Dwie łazienki z czasów rzymskich w rejonie okręgu świątynnego w Luksorze  
Zygmunt KALINOWSKI Rytuał - magia - praktyka.
czyli jak wytyczono bazylikę biskupią w Novae  
Andrzej B. BIERNACKI The New Baptistery at the Episcopal Basilica in Novae 
Stanisław MEDEKSZA Chersonez Taurydzki.
Badania wczesnochrześcijańskiej architektury sakralnej  
Edmund MAŁACHOWICZ Początki architektury ceglanej na Śląsku 
Marta MŁYNARSKA-KALETYNOWA Trzebnicki kościół św. Piotra w dwunastym i pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku
Olgierd CZERNER Znalazłem tylko dwa kręgi. O starszej fazie budowy gotyckiego kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku 
we Wrocławiu 
DETALE I KOLOR
Rafał CZERNER Aleksandryjskie stylizowane trzy porządki architektoniczne  
Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ Portale z trójliściem w śląskich kościołach w XIII wieku 
Jadwiga URBANIK, Agnieszka GRYGLEWSKA Awangardowe nurty formalne i kolorystyczne w architekturze okresu międzywojennego 
w Niemczech. Ich obecność w architekturze Wrocławia 
Janusz L. DOBESZ Wybrane zagadnienia historii architektury XX wieku
MIASTO ULICE DOMY
Jerzy PIEKALSKI Problem datowania początków Rynku we Wrocławiu
Wojciech BRZEZOWSKI Czy tylko zimny popiół? Barokowa rezydencja przy ulicy Wierzbowej 30 we Wrocławiu i jej otoczenie 
Maria ZWIERZ Zapomniany wrocławski architekt - Heinrich Ferdinand Tschech
Agnieszka TOMASZEWICZ , ..Niemiecki dom mieszkalny" na Sląskiej Wystawie Rzemiosła i Przemysłu we Wrocławiu (1881) oraz 
inne wystawy rzemieślnicze
Bożena GRZEGORCZYK O idei ..Domu Związkowego" uwag kilka
Jerzy ILKOSZ Dom opieki społecznej i łaźnia miejska. dzieło Maxa Berga
Krystyna KIRSCHKE, Paweł KIRSCHKE Wrocławski dom towarowy Stefan Esders - zapomniane dzieło Alvina Wedemanna
Małgorzata WÓJTOWICZ Szpital Miejski w Legnicy - historia budowy oraz problemy autorstwa, formy i stylu
Wanda KONONOWICZ Osiedle T arnogaj we Wrocławiu w latach 1904-1939.
Od kolonii robotniczej do osiedla społecznego 
Marzanna JAGIEŁŁO-KOŁACZYK Ogród Caspara Wilhelma Scultetusa (Scholza) na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu i jego
 powiązania artystyczne 
Iwona BIŃKOWSKA Promenada w Szprotawie. Fascynacja żagańskim Parkiem Kwiatowym 
Maria DANKOWSKA Ogród z winiety fabrycznej - rzeczywistość i marzenia związane z dziewiętnastowiecznymi ogrodami łódzkiej 
burżuazji 
Grażyna BALlŃSKA Rychtal - przekształcenia krajobrazu miasteczka z pogranicza 
VARIA
Ernest NIEMCZYK Tronyafrykańskie 
Marek BATYCKI. Rainer SACHS Zegar wieżowy katedry św. Jana we Wrocławiu i jego historia 
Andrzej SIEMIANOWSKI Akademia Mohylańska - jej rola w dziejach Ukrainy 
Stefan MOLLER Aktualna forma architektoniczna w środowisku kulturowym 
Jacek KOTZ Architektura monumentalna - próba podjęcia tematu 
SUPLEMENT
Paweł JASZCZUK ... cisza i bobki...