Nielokalne i lokalne modele obliczeniowe oporności akustycznej struktur warstwowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4663
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Stanisław Karczmarzyk
  • Cena netto: 21,90 zł 23,00 zł

Nielokalne i lokalne modele obliczeniowe oporności akustycznej struktur warstwowych

rok wydania: 2021
ISBN 978-83-8156-160-0
ilość stron: 104
oprawa: miękka


Spis treści

Wykaz najczęściej używanych symboli / 7

Część I – WIADOMOŚCI WSTĘPNE / 9
1. Wstęp / 9
2. Podstawowe definicje / 15
3. Podstawowe pojęcia geometryczne i podział struktur / 17
4. Liczba falowa i długość fali przemieszczającej się w strukturze, wzbudzonej falą aku-styczną / 19
5. Funkcja falowa w dziedzinie rzeczywistej i zespolonej / 21
6. Uproszczone sposoby wyznaczenia oporności akustycznej płaskiej przegrody w dziedzinie częstotliwości / 24
Przykładowe pytania kontrolne do części I / 27

Część II – MODELE NIELOKALNE / 29
1. Obciążenie struktury (przegrody) w wyniku oddziaływania fali akustycznej / 29
2. Równanie ruchu falowego w strukturze / 38
3. Impedancja akustyczna przegrody / 43
4. Algorytm wyznaczania oporności akustycznej (, )iDfjednorodnej przegrody izotro-powej / 47
5. Algorytm wyznaczania oporności akustycznej (, )iDfjednorodnej przegrody ortotro-powej / 53
6. Algorytm wyznaczania oporności akustycznej (, )iDfsymetrycznej przegrody san-dwiczowej / 58
Przykładowe pytania kontrolne do części II / 61

Część III – MODELE LOKALNE / 63
1. Porównanie modeli nielokalnych i lokalnych / 63
2. Algorytm wyznaczania oporności akustycznej ()Dfjednorodnej przegrody izotropowej przy prostopadłym padaniu fali / 65
3. Algorytm wyznaczania oporności akustycznej ()Dfprzegrody dwuwarstwowej przy pro-stopadłym padaniu fali / 68
4. Algorytm wyznaczania oporności akustycznej (, )iDfjednorodnej przegrody izotropowej przy ukośnym padaniu fali / 72
5. Algorytm wyznaczania oporności akustycznej (, )iDf przegrody dwuwarstwowej przy ukośnym padaniu fali / 80
6. Częstotliwości koincydencji struktur symetrycznych względem płaszczyzny środkowej / 86
7. Przykładowe wyniki numeryczne ilustrujące przedstawione lokalne modele teoretyczne / 96
8. Zakończenie / 99
Przykładowe pytania kontrolne do części III / 100

Literatura / 102