Niezbędnik elektroinstalatora Układanie instalacji i jej elementy

  • Dodaj recenzję:
  • 4482
  • Producent: Wiedza i Praktyka
  • Autor: Janusz Strzyżewski
  • szt.
  • Cena netto: 84,76 zł 99,00 zł 89,00 zł
  • Niedostępny

Niezbędnik elektroinstalatora: układanie instalacji i jej elementy

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-269-9095-3
ilość stron: 166
format: A5
oprawa: miękka

Opis

Książka przeznaczona jest zarówno dla początkującego, jak i doświadczonego elektroinstalatora. Przedstawia zasady układania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, doboru takich jej elementów jak przewody, zabezpieczania nadprądowe i różnicowoprądowe, gniazda wtyczkowe, łączniki instalacyjne, listwy i kanały instalacyjne, puszki elektroinstalacyjne, korytka kablowe, czy rozdzielnice, a także źródła światła.
W publikacji podane są też informacje o wykonywaniu instalacji w miejscach szczególnych, takich jak kuchnie, czy łazienki. Zawarte w publikacji porady oparte są na Polskich Normach, które przywołane są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, są więc obowiązujące.

Dzięki lekturze książki dowiesz się:

- jak przygotować projekt instalacji elektrycznej w budynku

- jak dobrać jej elementy zgodnie z Polskimi Normami

- jak ją ułożyć w pomieszczeniach

Spis treści

Od redaktora / 5

Sposoby układania przewodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych / 6
Zalecenia zawarte w przepisach: bezpieczeństwo, bezkolizyjność, wygoda użytkowania / 6
Wytyczne z normy SEP-E-002: strefy układania przewodów, dopasowanie do charakteru pomieszczenia / 8
Miejsca instalacji łączników i gniazd wtyczkowych / 11

Rodzaje przewodów i ich zastosowania / 13
Stosowane izolacje przewodów / 13
Podział przewodów ze względu na ich funkcję / 13
Oznaczenia przewodów / 15
Przykłady przewodów (zdjęcia sklepelektryczny.pl) / 21

Zasady doboru przewodów / 26
Obciążalność mechaniczna przewodów / 26
Długotrwała obciążalność prądowa / 26
Dopuszczalne spadki napięcia / 32
Samoczynne wyłączanie zasilania / 40

Przewody ochronne / 46
Przepisy o przewodach ochronnych / 47
Wymagania dotyczące przekrojów przewodów ochronnych / 48
Co może być przewodem ochronnym, a co nie może nim być / 49
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami / 50

Zabezpieczenia nadmiarowe / 55
Bezpieczniki topikowe / 55
Wyłączniki nadprądowe / 57

Zabezpieczenie różnicowoprądowe / 65
Przepisy o stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych / 65
Budowa oraz zasada działania / 66
Funkcje ochronne wyłączników / 69
Przepisy i normy o stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych / 76
Dobór zabezpieczeń RCD / 77

Gniazda wtyczkowe / 83
Zasady bezpieczeństwa / 83
Oznaczenia i podział gniazd wtyczkowych / 84
Przyłączanie gniazd do instalacji typu TN-C / 91

Łączniki instalacyjne / 93
Łączniki podtynkowe / 93
Oznaczenia i zastosowania łączników instalacyjnych / 95

Listwy i kanały instalacyjne / 100
Stosowane rozwiązania techniczne / 100
Dobór przewodów do ułożenia w listwach i kanałach / 101
Przykłady rozwiązań / 103
Zasady doboru średnicy rurki / 109
Przykładowe średnice rurek / 110
Dobór rurek dla 3 lub 5 przewodów / 111
Osprzęt do listew i kanałów instalacyjnych / 113

Puszki elektroinstalacyjne / 119
Puszki do instalacji podtynkowych i wtynkowych / 199
Puszki do instalacji natynkowych / 124

Korytka kablowe / 127
Zasady doboru korytek / 128
Elementy trasy korytek / 129

Rozdzielnice w budynkach jednorodzinnych / 134
Przepisy i normy / 134
Obudowy rozdzielnic / 135
Wyposażenie / 137

Dobór oświetlenia elektrycznego / 140
Pojęcia stosowane w technice świetlnej / 140
Świetlówki / 141
LED / 143
Promienniki / 145
Wskazówki dotyczące oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych / 146

Instalacja elektryczna w kuchni / 150
Sprzęt do gotowania i pieczenia / 151
Elektryczne podgrzewacze wody / 155

Instalacje elektryczne w łazience / 157
Przepisy o instalacjach w pomieszczeniach z wanną lub natryskiem / 157
Zalecenia wynikające z norm / 158
Strefy w łazienkach / 159
Środki ochrony przeciwporażeniowej / 162
Miejsca instalacji odbiorników energii elektrycznej / 163
Wymagania dotyczące oprzewodowania / 165