Niezgodności powierzchniowe w złączach spawanych. Podręcznik dla spawaczy

  • Dodaj recenzję:
  • 2760
  • Producent: Kabe
  • Autor: Janusz Czuchryj
  • Cena netto: 24,76 zł 26,00 zł

Niezgodności powierzchniowe wpływające na jakość połączeń

wydanie I 2013, stron: 58, format: A5, oprawa: kolorowa foliowana

W książce opisano wyłącznie niezgodności powierzchniowe wpływające na jakość połączeń spawanych oraz wyjaśniono przyczyny ich powstawania. Wyjaśniono też różnice pojęć odnoszących się do oceny jakości połączeń spawanych.

Adresatami książki są przede wszystkim spawacze oraz osoby sprawujące nadzór nad wykonawstwem robót montażowych i remontowych, w których występują prace spawalnicze.

Spis treści

Wprowadzenie

1. Pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości

2. Budowa i charakterystyka złączy spawanych

3. Systematyka niezgodności spawalniczych

4. Przyczyny powstawania powierzchniowych niezgodności spawalniczych oraz ich charakterystyka

4.1. Pęknięcia (100)
4.1.1. Pęknięcia gorące
4.1.2. Pęknięcia zimne
4.1.3. Pęknięcia lamelarne
4.1.4. Pęknięcia eksploatacyjne
4.2. Pęknięcia w kraterze (104)
4.3. Por powierzchniowy (2017)
4.4. Zakończenie krateru (2025)
4.5. Przyklejenia (401)
4.6. Niepełny przetop grani (4021)
4.7. Podtopienia ciągłe (5011) i przerywane (5012)
4.8. Podtopienia grani (5013)
4.9. Nadlew spoiny
4.10. Nadmierna wypukłość (503)
4.11. Wyciek (504)
4.12. Niewłaściwy brzeg spoiny (505)
4.13. Nawis (506)
4.14. Zwis (509) i wklęśnięcie lica (511)
4.15. Przepalenie (510)
4.16. Nadmierna asymetria spoiny pachwinowej (nadmierna nierówność długości przyprostokątnej) (512)
4.17. Wklęśnięcie grani (515)
4.18. Porowatość grani (516)
4.19. Niewłaściwe ponowne rozpoczęcie spawania (517)
4.20. Niedostateczna grubość spoiny pachwinowej (5213) i nadmierna grubość spoiny pachwinowej (5214)
4.21. Zajarzenie łuku – łuk błądzący (601)
4.22. Rozprysk (602)
4.23. Przesunięcie liniowe (507)
4.24. Niewłaściwy odstęp w grani spoin pachwinowych (617)
4.25. Informacje uzupełniające

Literatura

Wykaz wykorzystanych norm


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl