Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Aktualizacja 2013

  • Dodaj recenzję:
  • 297
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: Lech Danielski, Witold Jabłoński
  • Cena netto: 28,48 zł 29,90 zł
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Aktualizacja 2013

rok wydania: 2013
ilość stron: 29
ISBN: 978-83-61163-37-4
format: A4
oprawa: miękka


Spis treści
Przedmowa / 5
1. Zakres zastosowania / 6
2. Określenia / 6
3. Układy sieciowe i zalecany zakres ich stosowania / 8
4. Przewody PEN i PE w liniach niskiego napięcia / 9
5. Uziemienia ochronno-funkcjonalne (ochronno-robocze) sieci pracujących w układzie TN /10
6. Uziemienia ochronno-funkcjonalne (ochronno-robocze) punktów neutralnych sieci pracujących w układzie TT / 13
7. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) / 14
8. Zakres stosowania ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) / 14
9. Środki ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) / 15
10. Wymagania stawiane samoczynnemu wyłączeniu zasilania, jako środkowi ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) w liniach pracujących w układzie TN / 15
11. Wymagania stawiane samoczynnemu wyłączeniu zasilania, jako środkowi ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) w liniach pracujących w układzie TT / 16
12. Budowa uziemień / 17

Załącznik A (informacyjny) – Najczęściej stosowane typy układów sieci i instalacji niskiego napięcia / 21
Załącznik B (informacyjny) – Największe dopuszczalne wartości rezystancji uziemień i ich rozmieszczenie / 23
Załącznik C (normatywny) – Współczynniki k / 26
Dokumenty normatywne związane / 28

Norma SEP N SEP E 001


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl