Norma SEP N SEP-E-006 Silniki energooszczędne (silniki o wysokiej sprawności). Wymagania. Wytyczne doboru. Komentarz ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • 443
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: Ryszard Zapaśnik, Tadeusz Śliwiński
  • Cena netto: 30,00 zł 31,50 zł

Silniki energooszczędne (silniki o wysokiej sprawności). Wymagania. Wytyczne doboru. Komentarz
ebook PDF

 

 

rok wydania: 2006

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 4,85 MB
ilość stron: 29
ISBN: 83-89008-88-2

Silniki energooszczędne (silniki o wysokiej sprawności) stanowią specjalną odmianę silników indukcyjnych. Różnią się jednak pod wieloma względami od silników standardowych ogólnego przeznaczenia. Dlatego też wymagania i zalecenia przeznaczone dla silników standardowych, zawarte w normach ogólnych na maszyny elektryczne, nie mogą być w całości- i bez zmian- odnoszone do silników energooszczędnych. Ponadto w normach tych brak jest niezbędnych wymagań oraz definicji, które uwzględniałyby specyfikę silników energooszczędnych. W tej sytuacji pojawiło się zapotrzebowanie na opracowanie i wydanie odrębnej normy poświęconej silnikom energooszczędnym. W Polsce ( w 1999 r.) została opracowana i wydana polska norma PN-E-06741:1999 "Silniki indukcyjne trójfazowe klatkowe o wysokiej sprawności. Wymagania i metody badań" Od tego czasu w normalizacji międzynarodowej i krajowej zaszły zmiany, które w istotny sposób dotyczą również problematyki silników energooszczędnych. Zmiany te należy więc uwzględnić w polskiej normie poświęconej silnikom energooszczędnym. Przyjęto, że norma Stowarzyszenia Elektryków Polskich N SEP-E-006, oprócz materiału o charakterze typowo normalizacyjnym (zakres normy, normy powołane, definicje, wymagania, badania), powinna zawierac również materiał o charakterze poradnikowym (wytyczne doboru silników energooszczędnych oraz komentarz ułatwiający prawidłowe rozumienie i poprawną interpretację zapisów zawartych w normie).


Spis treści
Przedmowa
1.Wstęp
2.Definicje
3.Wymagania
4. Badania
5. Wytyczne doboru silnika energooszczędnego
6. Komentarz


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl