Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym): PGK1256e

  • Dodaj recenzję:
  • 3871
  • Producent: ODDK
  • Autor: Kinga Grzelak, Marta Klimek, Agata Legat
  • Cena netto: 141,90 zł 159,00 zł 149,00 zł

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym): PGK1256e

rok wydania: 2018
ilość stron: 182
ISBN: 978-83-7804-634-9
format: 16,3x23,3 cm
oprawa: miękka

Opis
Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
Autorki analizują wpływ zmian na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku procesu inwestycyjnego. Wiele kwestii istotnych w procesie inwestycyjnym także po nowelizacji nadal pozostaje otwartych. Wciąż aktualne są np. pytania o warunki, na jakich do terenu biologicznie czynnego zaliczyć można powierzchnie zielonych parkingów i dojazdów, o prawne uwarunkowania związane z projektowaniem miejsc postojowych jako zależnych czy o to, jakie są zasady sytuowania wiat względem granic działki.
Wszystkie te zagadnienia przedstawiono z uwzględnieniem stanowisk organów administracji oraz sądów administracyjnych.

W dołączonym do książki suplemencie elektronicznym zamieszczono tekst rozporządzenia z uwzględnieniem wyróżnionych graficznie zmian. Plik suplementu można pobrać przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.