Nowoczesny standard energetyczny budynków. Poradnik 2015. Stan prawny na dzień 01.07.2015 r.

 • Dodaj recenzję:
 • 3063
 • Producent: Polcen
 • Autor: Robert Geryło
 • Cena netto: 65,71 zł 69,00 zł
Nowoczesny standard energetyczny budynków. Poradnik 2015
Stan prawny na dzień 01.07.2015 r.

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 248
ISBN: 978-83-64795-12-1
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka


Opis
CZY WIESZ, JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ?
Koszt ogrzewania to ok. 60% kosztów eksploatacji budynku

Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii.

 
Nowoczesny standard energetyczny budynków to:
 • racjonalny poziom innowacyjności energetycznej z maksymalnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
 • optymalny poziom izolacyjności cieplnej przegród i szczelności obudowy;
 • maksymalny komfort cieplny (zdrowotny) spełniający wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami.
Wyznacznikiem wysokiej efektywności energetycznej jest racjonalnie niski poziom zapotrzebowania na energię.


Poradnik odpowiada na trzy podstawowe pytania:
 • co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?
 • jak ocenić opłacalność przykładowych rozwiązań technicznych?
 • jak zapewnić wysoki standard energetyczny budynku?

Spis treści
Od wydawcy / 7
Od autora / 9

1. Co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię? / 13
1.1. Wymagania / 15
1.2. Uwarunkowania projektowania dotyczące wskaźnika EP / 25
1.3. Ogólne warunki uzyskania nowoczesnego standardu energetycznego budynków / 29
1.4. Standardbudynków dofinansowywanychprzez NFOŚiGW / 32

2. Podstawy normatywne i prawne / 41

3. Ocena opłacalności zastosowania energoefektywnych rozwiązań technicznych / 55
3.1. Zasadyocenyopłacalności / 55
3.2. Przykłady obliczeń / 63
3.2.1. Zestaw rozwiązań technicznych umożliwiający uzyskanie mniejszego wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania pomieszczeń / 63
3.2.2. Rozwiązanie techniczne umożliwiające uzyskanie większej całkowitej sprawności systemu / 65
3.2.3. Rozwiązanie techniczne przegrody zewnętrznej o mniejszym współczynnikuprzenikania ciepła / 66

4. Jak zapewnić nowoczesny standard energetyczny budynku? / 67
4.1. Projekt architektoniczno-budowlany / 67
4.2. Słoneczne zyski ciepła i ochrona przed przegrzewaniem / 77
4.3. Pojemność cieplna / 86
4.4. Jak spełnić wymagania izolacyjności cieplnej w odniesieniu doczęści obudowy / 96
4.4.1. Materiały i wyroby do izolacji cieplnej / 97
4.4.2. Ściany zewnętrzne / 106
4.4.3. Dachy i stropodachy / 113
4.4.4. Podłogi i ściany kontaktujące się z gruntem / 126
4.4.5. Okna, drzwi i inne przegrody przezroczyste / 130
4.4.6. Wbudowanie okien i drzwi / 148
4.4.7. Połączenia konstrukcyjne w obudowie / 153

5. Wentylacja w budynku energooszczędnym / 168
6. Rodzaje odnawialnych źródeł energii w budynkach / 179
7. Podsumowanie - podstawowe konfiguracje rozwiązań technicznych w budynkach / 184
8. Słowniczek / 186

Bibliografia / 190
Wykaz norm / 193
Wykaz aktów prawnych / 203

Załączniki / 205
Załącznik A / 205
Załącznik B / 217

Aneksy / 221
Aneks nr 1: Ustawa-prawo budowlane (wyciąg) [ZAP 1] / 221
Aneks nr 2: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznychjakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wyciąg) [ZAP 2] / 224
Aneks nr 3: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wyciąg) [ZAP 8] / 240
Indeks / 243