Obliczenia w inżynierii bioreaktorów

  • Dodaj recenzję:
  • 3835
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Jerzy Bałdyga, Marek Henczka, Wioletta Podgórska
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł

Obliczenia w inżynierii bioreaktorów

rok wydania: 2018, wydanie trzecie
ilość stron: 252
ISBN: 978-83-7814-747-3


Opis
W skrypcie zaprezentowano metody obliczania bioreaktorów. Przyjęty sposób opisu wykorzystuje metody inżynierii chemicznej do opisu procesów biologicznych. Materiał zawarty w skrypcie obejmuje: bilanse masowe i energetyczne bioreaktorów, obliczanie bioreaktorów idealnych i nieidealnych, wymianę masy i mieszanie w bioreaktorach, powiększanie skali bioreaktorów, dynamikę bioreaktorów i opis kultur mieszanych, zastosowanie komórek i enzymów unieruchomionych, problemy komórek roślinnych i zwierzęcych w bioreaktorach, problem naprężeń ścinających itp.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków biotechnologii i inżynierii chemicznej i procesowej specjalizujących się w inżynierii bioprocesowej oraz dla studentów kierunków pokrewnych, takich jak ochrona środowiska czy chemia spożywcza. Mogą z niego korzystać pracownicy naukowo-badawczy instytutów przemysłowych, a także projektanci i konstruktorzy aparatury oraz słuchacze studiów podyplomowych.