Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

  • Dodaj recenzję:
  • 3501
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Autor: Eugenia Śleszyńska
  • Cena netto: 151,43 zł 159,00 zł

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

rok wydania: 2016, wydanie drugie
ilość stron: 736
ISBN: 978-83-264-9070-5
format: 17.1x24.0
oprawa: miękka


Opis
Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono warunkom prawnym i technicznym użytkowania obiektów istniejących oraz obowiązkom ciążącym z mocy prawa na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych, zwłaszcza tym czynnościom, których niewykonanie może powodować sankcje organów nadzoru budowlanego, państwowej straży pożarnej, państwowej służby zabytków.

W opracowaniu omówiono takie kwestie jak m.in.:
- obowiązki inwestora przy zgłoszeniu budowy i wnioskowaniu o pozwolenie na budowę,
- stosowanie przepisów techniczno-budowlanych, zasad i norm przy realizacji zamierzeń budowlanych,
- wejście na teren sąsiedni w toku budowy,
- tryby i warunki zlecania robót budowlanych,
- warunki odbiorów robót oraz rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- warunki użytkowania budynków, w tym budynków mieszkalnych,
- zasady i warunki kontroli okresowych obiektu i jego elementów,
- zasady dokonywania konserwacji, napraw, remontów, modernizacji i innych zamierzeń inwestycyjnych,
- warunki postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynków i lokali.