Obszary problemowe rolnictwa w Polsce. Wybrane aspekty realizacji scaleń gruntów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4038
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Justyna Wójcik-Leń

  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Obszary problemowe rolnictwa w Polsce. Wybrane aspekty realizacji scaleń gruntów

rok wydania: 2018
ilość stron: 100
ISBN: 978-83-7814-761-9
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Szansą rozwoju obszarów wiejskich jest wzrost zainteresowania nimi jako miejscem zamieszkania i odpoczynku. Rozwiązania projektu scalenia gruntów powinny stwarzać warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej. Rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich może przyspieszać korzystne przemiany strukturalne. Nowe, atrakcyjne miejsca pracy pojawiają się w rozwoju różnego rodzaju usług, gastronomii, agroturystyki itp. Projekt scalenia daje więc szansę dyspozycji gruntami w kierunku sprzyjającym tworzeniu alternatywnych źródeł dochodu dla rodzin rolniczych.

Celem monografii i jest przybliżenie mało rozpoznanej w Polsce problematyki zagospodarowania obszarów problemowych rolnictwa z perspektywy realizacji klasycznych prac scaleniowych. Opracowanie będzie stanowiło kompendium wiedzy o obszarach problemowych rolnictwa dla wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem, w tym także dla studentów głównie studiów II stopnia wydziałów geodezyjnych, gdzie problematyka gospodarki nieruchomościami na obszarach wiejskich jest realizowana.

Spis treści

1. WPROWADZENIE / 7

2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH / 12

3. OBSZARY PROBLEMOWE W POLSCE / 15
3.1. Terminologia związana z obszarami problemowymi / 16
3.2. Zasady typologii obszarów problemowych / 20
3.3. Kryteria wydzielania obszarów problemowych / 23
3.4. Rolnictwo na obszarach problemowych / 30

4. GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE ŹRÓDŁA DANYCH O OBSZARACH PROBLEMOWYCH ROLNICTWA / 32
4.1. Kataster nieruchomości / 32
4.2. Kartograficzne opracowania tematyczne / 35
4.2.1. Mapy klasyfikacyjne / 35
4.2.2. Mapy glebowo-rolnicze / 37
4.2.3. Mapa hydrograficzna / 41
4.2.4. Mapy sozologiczne / 42
4.3. Numeryczny Model Terenu (NMT) / 45
4.4. Dokumentacja planistyczna na poziomie gminy / 47
4.4.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / 47
4.4.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / 48

5. PROCES SCALENIA GRUNTÓW JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH / 50
5.1. Rys historyczny scaleń gruntów w Polsce / 53
5.2. Zakres opracowania projektu scalenia gruntów / 57
5.3. Zarys zasad formalnych przeprowadzania postępowania scaleniowego / 58

6. ALTERNATYWNE SPOSOBY UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W ROZWIĄZANIACH PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW / 60
6.1. Przeznaczenie gruntów pod zalesianie i zadrzewianie / 61
6.2. Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne / 73
6.3. Przekształcenie gruntów w użytki ekologiczne / 78
6.4. Przekształcenie gruntów pod uprawę roślin dla celów energetycznych / 81
6.5. Zakładanie poletek łowieckich / 84
6.6. Syntetyczne zestawienie propozycji rozwiązań projektowych zagospodarowania obszarów problemowych w postępowaniu scaleniowym / 86

7. PODSUMOWANIE / 91

Bibliografia / 93