Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcjach na podstawie badań sklerometrycznych. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 4917
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski
  • szt.
  • Cena netto: 63,81 zł 67,00 zł

Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcjach na podstawie badań sklerometrycznych. Poradnik
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-249-8260-8
ilość stron: 93
oprawa: miękka
numer w serii: 503/2022

Opis

Wartości wytrzymałości betonu w konstrukcji niezbędne są na każdym etapie jej życia, poczynając od budowy aż do rozbiórki. Szczególnie istotne jest to w diagnostyce konstrukcji, najczęściej związanej z oceną stanu technicznego, wymaganą przy remontach i modernizacjach oraz zmianach sposobów użytkowania, a także w sytuacjach awaryjnych. Każda awaria czy katastrofa konstrukcji pociąga za sobą skutki mające nie tylko aspekt materialny, ale również społeczny. Oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji powinny być dokonywane w sposób mało inwazyjny, na co pozwalają metody nieniszczące, stosowane w praktyce krajowej od lat 60. XX w. W poradniku przedstawiono aktualne zasady oceny wytrzymałości betonu za pomocą nieniszczących metod sklerometrycznych według aktualnych norm stowarzyszonych z Eurokodami. Nawiązano w nim również do instrukcji ITB nr 210 z 1977 r., do dziś stosowanej w praktyce. W kolejnych rozdziałach poradnika opisano: przedmiot i zakres stosowania wraz z wykazem oznaczeń, urządzenia służące do badań sklerometrycznych wraz z procedurą kalibracji stosowanych instrumentów, szczegółowe zasady realizacji badań nieniszczących, zasady wykonywania badań betonu w konstrukcji, w tym liczbę i wybór badanych miejsc, przygotowanie miejsc do przeprowadzania pomiarów oraz liczby odczytów, zasady opracowywania wyników badań, oceny jakości badanego betonu, w tym zasady ogólne, wyznaczanie (skalowanie) związków empirycznych i przybliżony ich dobór (krzywych regresji), a także ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie, przykłady określania związków empirycznych (krzywych regresji) i oceny jakości betonu, wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji, układ sprawozdania z badań, a także przepisy BHP i dokumentację badania. Do poradnika dołączono również załącznik zawierający przykładowe tablice do wyznaczania wskaźników wytrzymałości betonu na ściskanie w przypadku badań młotkiem Schmidta typu N.

Spis treści

Streszczenie / 5
Summary / 6

1. Wstęp / 7
1.1. Wprowadzenie / 7
1.2. Przedmiot i zakres stosowania poradnika / 8
1.3. Wykaz ważniejszych oznaczeń / 9
1.4. Podstawy metod badań nieniszczących / 10
1.5. Parametry zbioru wyników badań betonu / 12

2. Przyrządy pomiarowe / 13
2.1. Rodzaje sklerometrów Schmidta / 13
2.2. Opis sklerometrów Schmidta / 14
2.3. Sprawdzanie prawidłowości działania sklerometrów Schmidta / 16
2.4. Konserwacja sklerometrów Schmidta / 17

3. Wykonywanie pomiarów sklerometrami Schmidta / 18
3.1. Sklerometry Schmidta typu N, L i M / 18
3.2. Sklerometr Schmidta typu P / 19
3.3. Przykłady obliczania poprawki ∆R na podstawie badań oraz wartości tabelarycznych / 20

4. Zasady przeprowadzania badań betonu w konstrukcji / 21
4.1. Liczba badanych miejsc / 21
4.2. Wybór miejsc do badań / 21
4.3. Przygotowanie miejsc do przeprowadzania pomiarów / 22
4.4. Liczba odczytów w każdym badanym miejscu / 22

5. Opracowywanie wyników pomiarów / 23
5.1. Zasady obliczania mediany i charakterystyk rozproszenia wyników liczb odbicia / 23
5.2. Porównanie obliczeń wskaźników liczb odbicia z zastosowaniem median i wartości średnich / 24

6. Ocena jakości badanego betonu / 29
6.1. Zasady ogólne / 29
6.2. Dokładne wyznaczanie (skalowanie) zależności empirycznych (wariant 1) / 32
6.3. Przybliżony dobór zależności empirycznych − krzywych regresji (wariant 2) / 35
6.4. Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie / 38
6.5. Określanie wskaźników charakteryzujących jakość betonu na podstawie badań sklerometrycznych / 39
6.6. Ocena betonu przy jednoczesnym stosowaniu dwóch metod pomiarowych / 47
6.7. Przykłady wyznaczania związków empirycznych (korelacji) / 49

7. Ocena charakterystycznych wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji / 56

8. Sprawozdanie z oceny wytrzymałości betonu / 58

9. Przepisy BHP / 59

10. Dokumentacja badania / 59

Bibliografia / 59
Załącznik: Przykładowe tablice do wyznaczania wskaźników wytrzymałości betonu na ściskanie (badania młotkiem Schmidta typu N) / 62