478/2023 Ochrona odgromowa i przepięciowa budynków i obiektów ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5288
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz
  • Rok wydania: 2023
  • ISBN: 978-83-249-8653-8

  • szt.
  • Cena netto: 80,00 zł 84,00 zł

publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB
478/2023 Ochrona odgromowa i przepięciowa budynków i obiektów budowlanych. Poradnik

ebook PDF

 

rok wydania: 2023
numer w serii: 478/2023
ilość stron: 256
ISBN: 978-83-249-8653-8

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 5,59 MB

Poradnik 478/2023 zastępuje publikację z 2012 roku.

Streszczenie
W poradniku podano aktualne wymagania dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej budynków i obiektów budowlanych, w szczególności odnoszące się do elementów instalacji, środków ochrony, klasyfikacji, ekranowania, połączeń wyrównawczych i uziemienia.

Nowe wymagania dotyczą zarówno ochrony zewnętrznej, jak i wewnętrznej budynków i obiektów budowlanych. W szczególności dodatkowo omówiono wymagania dotyczące stosowania ekranowania, ekwipotencjalizacji, właściwych odstępów izolacyjnych, eliminacji pętli przewodów wchodzących do obiektów oraz zabezpieczeń poprzez stosowanie ograniczników przepięć (SpD).
Opracowano nowy rozdział dotyczący ochrony odgromowej urządzeń na dachach budynków. Wymagania opracowano w oparciu o znowelizowane normy europejskie z serii pN-eN 62305 (części 1, 2, 3, 4) oraz badania, analizy rozwiązań i opinie użytkowników i producentów sprzętu ochronnego.

Poradnik zawiera zalecenia stosowania nowoczesnych rozwiązań instalacji odgromowych i przepięciowych przeznaczonych dla projektantów, wykonawców, inwestorów oraz producentów elementów pokryć dachowych i elementów budowlanych wykorzystywanych jako części instalacji odgromowych w obiektach budowlanych.

 

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 5

1. Wstęp / 7

2. Wybrane terminy i skróty / 11
2 1 Terminy / 11
2 2 Oznaczenia angielskie / 15

3. Klasyfikacja obiektów podlegających ochronie / 16
3.1. informacje wstępne / 16
3.2. Obiekty zwykłe / 16
3.3. Obiekty specjalne / 17
3.4. Spodziewany prąd pioruna i klasy urządzenia piorunochronnego w zależności od poziomu ochrony odgromowej / 20

4. Zasady oszacowania ryzyka powodowanego przez piorunowe wyładowania doziemne w obiektach budowlanych i urządzeniach usługowych / 21
4.1. informacje wstępne / 21
4.2. Obliczanie komponentów ryzyka / 22
4.3. Wyznaczanie gęstości piorunowych wyładowań doziemnych Ng / 24
4.4. Obliczenia równoważnej powierzchni zbierania wyładowań / 26
4.5. Wyznaczanie liczby groźnych zdarzeń wywołanych wyładowaniem piorunowym / 31
4.6. Określenie prawdopodobieństwa uszkodzeń powstałych wskutek wyładowań piorunowych / 31
4.7. Obliczenia komponentów ryzyka / 42
4.8. porównanie obliczonych wartości ryzyka R X z wartością ryzyka tolerowanego RT / 47
4.9. Analiza ekonomiczna kosztów i korzyści z zastosowania środków ochrony odgromowej / 48

5. projekt urządzenia piorunochronnego / 55
5.1. informacje wstępne / 55
5.2. Zakres wymaganych uzgodnień projektu LpS / 56
5.3. procedura projektowania L{S / 59
5.4. Zakres projektu LPS / 60
5.5. Urządzenie piorunochronne LPS – zewnętrzne / 61
5.6. projekt układu przewodów odprowadzających / 89
5.7. Uziemienia w ochronie odgromowej / 97
5.8. Urządzenie piorunochronne LPS – wewnętrzne / 142

6. Montaż urządzenia piorunochronnego / 84
6.1. podstawowe zasady montażu / 184
6.2. Sposoby mocowania prętów stalowego zbrojenia / 193
6.3. Wykonanie ochrony odgromowej urządzeń zainstalowanych na dachach budynków / 195
6.4. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej / 210

Bibliografia / 217
Przepisy prawne / 217
Normy / 218
Literatura / 219

Załącznik 1. Analiza ryzyka opracowana na podstawie przykładowego domu wiejskiego / 221
Z1.1. charakterystyczne dane dotyczące rozpatrywanego budynku wiejskiego / 222
Z1.2. Określenie stref w domu wiejskim / 225
Z1.3. Obliczanie odpowiednich wielkości / 226
Z1.4. Określenie konieczności zastosowania ochrony odgromowej i przepięciowej. ryzyko R1 / 227
Z1.5. Dobór środków ochrony / 228
Z1.6. Straty ekonomiczne (L4) / 229

Załącznik 2. Obiekty wymagające wyposażenia w urządzenia piorunochronne odpowiedniej klasy / 234

Załącznik 3. Wielkość kąta ochronnego w zależności od wymaganego poziomu ochrony i wysokości zwodu / 237

Załącznik 4. Ochrona osób przed porażeniem wywołanym przez prąd piorunowy / 245

Załącznik 5. podstawowe typy ograniczników przepięć stosowane w budownictwie / 247

Załącznik 6. różnice występujące w oznaczeniach zawartych w normie PN-EN 62305-2 z 2008 r. (wycofana), przywołanej w warunkach [10] oraz normie z 2012 r. / 252