Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych 2015. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • 3869
  • Producent: Grupa Medium
  • Cena netto: 42,86 zł 49,00 zł 45,00 zł

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych 2015. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja
ebook PDF

 

rok wydania: 2015, wydanie I

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 3,10 MB
ilość stron: 140
ISBN:978-83-64094-40-8


Publikacja wydana pod patronatem miesięczników elektro.info i Rynek Instalacyjny

Spis treści
Julian Wiatr
ZASILANIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH / 5

Waldemar Jaskółowski
ZAGROŻENIA POWSTAJĄCE PRZY SPALANIU IZOLACJI KABLI LUB PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH / 25
  
Mirosław Miegoń
STOSOWANIE WYŁĄCZNIKA POŻAROWEGO Z ZASILACZAMI BEZPRZERWOWYMI UPS / 33
 
Dariusz Cygankiewicz, Edward Skiepko
NIEZAWODNE ZASILANIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH GWARANTOWANYMI NAPIĘCIAMI – PRZEMIENNYM 230 V I STAŁYM 24 V / 40

Dariusz Kamiński
OŚWIETLENIE AWARYJNE – ZAGADNIENIA WYBRANE / 49

Julian Wiatr
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU (ZAGADNIENIA WYBRANE) / 57

Waldemar Wnęk, Przemysław Kubica, Rafał Porowski, Tomasz Gontarczyk
ZABEZPIECZANIE PRZECIWPOŻAROWE SERWEROWNI POPRZEZ OBNIŻENIE POZIOMU TLENU / 82

Waldemar Jaskółowski
CEL I ZAKRES BADAŃ KABLI ELEKTRYCZNYCH POD WZGLĘDEM ICH REAKCJI NA OGIEŃ / 88

Grzegorz Kubicki
SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ – NOWE STANDARDY I NOWATORSKIE REALIZACJE / 96

Paweł Janik
ODBIORY INSTALACJI WENTYLACJI POŻAROWEJ – PROJEKT I WYKONANIE A PRZEPISY / 107

Europejski Instytut Miedzi
MIEDŹ W PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMACH TRYSKACZOWYCH ORAZ INSTALACJACH GAZÓW PALNYCH – NORMY I PRZEPISY REGULUJĄCE ZASTOSOWANIE / 115

Dorota Brzezińska
PROJEKTOWANIE WENTYLACJI POŻAROWEJ W GARAŻACH PODZIEMNYCH W POLSCE NA TLE STANDARDÓW EUROPEJSKICH / 118

Bartosz Pijawski
WENTYLACJA GARAŻY PODZIEMNYCH DLA SAMOCHODÓW Z INSTALACJAMI LPG / 126

Rafał Porowski, Waldemar Wnęk
WYBRANE ASPEKTY PROJEKTOWANIA WENTYLACJI POŻAROWEJ TUNELI DROGOWYCH / 128

Wacław Kozubal
ZASILANIE, STEROWANIE I INTEGRACJA INSTALACJI PPOŻ. ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WENTYLACJI POŻAROWEJ / 137

Tematyka tej publikacji poruszana jest regularnie w miesięczniku Rynek Instalacyjny

Zamów prenumeratę >>


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl