Odnawialne źródła energii w logistyce

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4987
  • Producent: CeDeWu
  • Autor: red. Monika Ziółko, Dorota Dziedzic

  • szt.
  • Cena netto: 76,19 zł 80,00 zł

Odnawialne źródła energii w logistyce

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-8102-602-4
ilość stron: 258
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

W publikacji poruszono potencjalnie kluczowy aspekt gospodarek państw rozwiniętych na świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, dotyczący pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Sytuacja społeczno-ekonomiczna oraz wyczerpujące się zasoby naturalne, niewątpliwie wpłynęły na wzrost zainteresowania omawianą tematyką. W książce przedstawiono najnowsze rozwiązania dotyczące napędzania pojazdów zieloną energią w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz morskim, a także sposoby zasilania taką energią magazynów i infrastruktury logistycznej.

Spis treści

Wstęp / 13

Rozdział 1
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w logistyce - Wiktoria Guzik / 15
1.1. Wstęp / 15
1.2. Istota i rozwój OZE / 16
1.3. Podział energii odnawialnej ze względu na jej źródła / 17
1.3.1. Energia wodna / 18
1.3.2. Energia wiatrowa / 18
1.3.3. Energia słoneczna / 19
1.3.4. Energia biomasy / 19
1.3.5. Energia geotermalna / 20
1.4. Wykorzystanie poszczególnych źródeł odnawialnych / 20
1.5. Zastosowanie OZE w logistyce / 22
Bibliografia / 25

Rozdział 2
Świadomość społeczeństwa na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie - Paulina Jędral, Justyna Kukla, Małgorzata Irzyk, Karina Hnatyszak / 27
2.1. Wstęp / 27
2.2. Przegląd literatury / 29
2.3. Wykorzystanie OZE / 30
2.4. Metodologia / 30
2.5. Wyniki badań / 31
2.6. Wnioski / 37
2.7. Kierunki dalszych badań / 38
Bibliografia 38

Rozdział 3
Perspektywy wykorzystania biopaliw w transporcie samochodowym - Alicja Tokarczyk, Izabela Rachfał, Jadwiga Kucała, Kamil Skrzypek / 41
3.1. Wstęp / 41
3.2. Pojęcie biopaliw oraz ich rodzaje / 42
3.3. Przechowywanie biopaliw / 43
3.4. Wykorzystanie biopaliw w silnikach samochodowych / 44
3.5. Przykłady wykorzystania biopaliw w transporcie / 46
3.6. Zakończenie / 47
Bibliografia / 47

Rozdział 4
Samochody napędzane energią słoneczną - Alicja Bulanda / 49
4.1. Wstęp / 49
4.2. Krótka historia pojazdów „napędzanych słońcem" / 51
4.3. Solarne pojazdy codziennego użytku / 56
4.4. Wnioski / 60
Bibliografia / 60

Rozdział 5
Przegląd sposobów ładowania samochodów elektrycznych za pomocą paneli fotowoltaicznych - Oliwia Fudali, Aleksandra Górska / 65
5.1. Wstęp / 65
5.2. Przegląd literatury / 66
5.3. Stacje zasilane zieloną energią elektryczną pochodzącą z sieci / 67
5.4. Stacje z panelami fotowoltaicznymi dodatkowo podłączone do sieci głównej / 68
5.5. Stacje ładowania samochodów elektrycznych bezpośrednio z systemu paneli fotowoltaicznych / 69
5.6. Carporty fotowoltaiczne / 71
5.7. Ładowanie samochodów elektrycznych przy pomocy fotowoltaiki w gospodarstwach domowych / 72
5.8. Wnioski / 73
Bibliografia / 74

Rozdział 6
Odnawialne źródła energii jako metoda zasilania taboru autobusów - Mateusz Jałowiec, Tobiasz Bazan, Karol Kończak, Jakub Łyczko / 75
6.1. Wstęp / 75
6.2. Zasilanie pośrednie za pomocą energii solarnej i wiatrowej / 76
6.3. Zasilanie pośrednie z wykorzystaniem biogazu / 79
6.4. Zasilanie pomocnicze / 82
6.5. Wnioski / 85
Bibliografia / 85

Rozdział 7
Zastosowanie ekologicznych rozwiązań w transporcie trolejbusowym - Martyna Dyląg, Aleksandra Kaczmarska / 87
7.1. Wstęp / 87
7.2. Ewolucja napędzania trolejbusów / 88
7.3. Trolejbusy w Eberswalde / 90
7.4. Trolejbusy w Salzburgu / 91
7.5. Trolejbusy napędzane wodorem w Rydze / 92
7.6. Sieć trolejbusowa w Polsce / 94
7.6.1. Gdynia / 95
7.6.2. Lublin / 97
7.6.3. Tychy / 98
7.7. Wnioski / 99
Bibliografia / 99

Rozdział 8
Odnawialne źródła energii w transporcie kolejowym - Wiktoria Łyko, Sylwia Kołodziej, Tomasz Listwan, Piotr Maciejowski / 103
8.1. Wstęp / 103
8.2. Energia słoneczna w transporcie kolejowym / 104
8.3. Energia geotermalna w transporcie kolejowym / 106
8.4. Energia wodorowa w transporcie kolejowym / 111
8.5. Energia wiatrowa w transporcie kolejowym / 113
8.6. Podsumowanie / 116

Rozdział 9
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w transporcie lotniczym - Monika Malinowska / 119
9.1. Wstęp / 119
9.2. Wpływ transportu lotniczego na środowisko naturalne / 120
9.3 Energia słoneczna jako źródło energii dla samolotów / 121
9.4. Wykorzystanie syntetycznej nafty oraz nafty słonecznej w lotnictwie / 122
9.5. Biopaliwa dla samolotów / 124
9.6. Odnawialne źródła energii na lotniskach / 125
9.7. Podsumowanie / 129
Bibliografia / 129

Rozdział 10
Wykorzystanie biopaliw w transporcie lotniczym - Natalia Tobiasz, Ewelina Mółka, Karolina Pradel, Bartłomiej Romek / 133
10.1. Transport lotniczy i jego negatywny wpływ na środowisko / 133
10.2. Biopaliwa - definicja, rodzaje i przyczyny użycia / 135
10.3. Biopaliwa w transporcie lotniczym / 136
10.4. Wykorzystanie zrównoważonych paliw lotniczych / 138
10.5. Działania niemieckiego przewoźnika lotniczego - Lufthansa / 139
10.6. Wnioski / 141
Bibliografia / 141

Rozdział 11
Wykorzystanie energii wiatrowej w transporcie morskim - Katarzyna Szczecina / 145
11.1. Wstęp / 145
11.2. Planowane inwestycje / 147
11.3. Istniejące inwestycje / 150
11.4. Zakończenie / 153
Bibliografia / 154

Rozdział 12
Odnawialne źródła energii w transporcie morskim - Joanna Złotek / 157
12.1. Znaczenie transportu morskiego w handlu międzynarodowym / 157
12.2. Wpływ transportu morskiego na środowisko / 158
12.3. Odnawialne źródła energii w transporcie morskim / 161
12.4. Podsumowanie / 171
Bibliografia / 171

Rozdział 13
Elektryczne rowery solarne - Kamila Dudek, Katarzyna Giermańska, Małgorzata Szmajser / 175
13.1. Wstęp / 175
13.2. Rowery elektryczne / 176
13.3. Pierwszy rower solarny / 176
13.4. Rodzaje rowerów solarnych / 177
13.5. Ekologiczny aspekt baterii w elektrycznych rowerach solarnych / 179
13.6. Zalety i wady elektrycznego roweru solarnego / 180
13.7. Typowi użytkownicy rowerów solarnych / 181
13.8. Przyszłość elektrycznego roweru solarnego w Polsce / 181
13.9. Wnioski / 182
Bibliografia / 183

Rozdział 14
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze transportowej - Jakub Gierek / 185
14.1. Wstęp / 185
14.2. Przegląd literatury / 186
14.3. Wykorzystanie fotowoltaiki do zasilania przystanków komunikacji zbiorowej / 186
14.4. Fotowoltaika montowana na ekranach akustycznych wzdłuż linii kolejowych / 188
14.5. Turbiny wiatrowe montowane wzdłuż dróg dla samochodów / 190
14.6. Wnioski / 192
Bibliografia / 192

Rozdział 15
Wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej do zasilania znaków drogowych i latarni ulicznych - Jakub Stachnik, Ahneshka Kominch / 195
15.1. Wstęp / 195
15.2. Przegląd literatury / 196
15.3. Znaki drogowe zasilane OZE / 197
15.4. Oświetlenie uliczne / 197
15.5. Wnioski / 200
Bibliografia / 201

Rozdział 16
Wykorzystanie OZE w branży e-commerce na przykładzie firmy Amazon - Magdalena Gwiazdowicz, Kinga Hornik, Aleksandra Kaszowicz, Katarzyna Kukułka / 203
16.1. OZE w branży e-commerce / 203
16.2. O Amazonie / 204
16.3. Inwestycje firmy Amazon w odnawialne źródła energii / 205
16.4. Case study - centrum logistyczne w Świebodzinie / 207
16.5. Wnioski / 208
Bibliografia / 208

Rozdział 17
Paczkomaty zasilane zieloną energią - Konrad Obora, Karyna Lukuts / 211
17.1. Wstęp 211
17.2. Paczkomaty zasilane zieloną energią w Polsce / 212
17.3. Paczkomaty zasilane zieloną energią na świecie / 214
17.4. Podsumowanie / 217
Bibliografia / 218

Rozdział 18
Wykorzystanie ekologicznych rozwiązań do zasilania zielonych magazynów - Jakub Stachnik, Piotr Banek / 221
18.1. Wprowadzenie / 221
18.2. Przegląd literatury / 223
18.3. Ekologiczne magazyny - studium przypadku / 223
18.3.1. Zjawisko fotowoltaiczne i jego zastosowanie w magazynach / 223
18.3.2. Pionowe turbiny wiatrowe / 224
18.3.3. Pompy ciepła / 225
18.3.4. Promienniki ciepła 225
18.3.5. Magazyny chłodu / 226
18.3.6. Oświetlenie LED / 227
18.4. Podsumowanie / 227
Bibliografia / 228

Rozdział 19
Rozwiązania OZE w sieciach handlowych sklepów spożywczych na przykładzie działalności sieci Żabka - Justyna Kania, Natalia Mercik, Katarzyna Momot, Natalia Świerguła / 231
19.1. Wstęp / 231
19.2. Przegląd literatury / 232
19.3. Metodologia / 233
19.4. Sklep Żabka zasilany w 100% zieloną energią - studium przypadku / 233
19.5. Energia słoneczna / 234
19.6. Energia wiatrowa / 235
19.7. Technologia kwantowa / 237
19.8. Inne rozwiązania ekologiczne - podłoga kinetyczna / 238
19.9. Wnioski / 239
Bibliografia / 240

Rozdział 20
Odnawialne źródła energii na EXPO 2020 Dubai - Alicja Liszka, Gabriela Hus, Adam Jasiński / 243
20.1. Wstęp / 243
20.2. Wystawy światowe EXPO / 244
20.3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii podczas EXPO 2020 Dubai / 247
20.4. Pozostałe przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii na EXPO 2020 w Dubaju / 253
20.5. Wnioski / 256
Bibliografia / 257