Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych

  • Dodaj recenzję:
  • 3061
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Kazimierz Wójs
  • Cena netto: 85,62 zł 89,90 zł
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 634
ISBN: 978-83-01-18133-8
format: 17x24 cm
oprawa: miękka

Opis
Książka jest podsumowaniem pracy zespołów badawczych biorących udział w Programie Strategicznym Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Badania procesu odzysku (z wykorzystaniem procesu kondensacji pary wodnej ze spalin) i zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych bloków energetycznych węglowych, wpływu odzysku ciepła na procesy odsiarczania spalin oraz korozję wymienników ciepła mają na celu opracowanie technologii podwyższającej sprawność bloków energetycznych.

W kolejnych rozdziałach autorzy przedstawili:
· historię rozwoju bloków energetycznych węglowych od pierwszej elektrowni z 1882 r. do czasów obecnych
· układy alokacji i odzysku ciepła odpadowego ze spalin wylotowych stosowane w węglowych blokach energetycznych polskich i zagranicznych
· proces kondensacji pary wodnej w obecności gazu inertnego oraz bilans cieplny kondensacyjnego wymiennika ciepła
· metodologię obliczeń ekonomicznych rentowności wykorzystania ciepła w bloku referencyjnym o mocy 900 MW oraz w bloku ciepłowniczym o mocy 100 MW
· analizę możliwości wykorzystania ciepła odpadowego odzyskanego ze spalin kotłowych z bloku energetycznego o mocy 900 MW
· wykorzystanie materiałów ze zmianą fazy podczas akumulacji ciepła do zastosowań w energetyce, ciepłownictwie lub budownictwie
· wpływ odzysku ciepła na proces odsiarczania, powstawanie zanieczyszczeń oraz korozję wymienników
· materiały stosowane w mokrej wapiennej instalacji odsiarczania spalin

Przedstawione w monografii wyniki są skierowane do pracowników uczelni wyższych, pracowników branży energetycznej oraz studentów wydziałów energetycznych i inżynierii środowiska.