Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła

  • Dodaj recenzję:
  • 1301
  • Producent: WKŁ
  • Rok wydania: Wojciech Oszczak
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

 

 

Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła

rok wydania: 2016, dodruk 2020
ISBN: 978-83-206-1737-5
format: B5
stron: 224
rysunki: 111
oprawa miękka

Opis
Nagroda Leonardo 2014 za najlepsze publikacje dotyczące innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, energetyce, oraz gospodarce niskoemisyjnej.

Omówienie sposobów wykorzystania energii odnawialnej pobieranej z gruntu, rzek, jezior lub otaczającego powietrza, do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej w budownictwie jednorodzinnym. Praktyczne sposoby realizacji ekologicznych instalacji grzewczych, w których zastosowano pompy ciepła. Zasady obliczania i konstruowania własnych instalacji grzewczych (dla osób bardziej zaawansowanych technicznie). Diagnostyka i naprawy pomp ciepła. Liczne porady praktyczne i wskazówki dla zainteresowanych pozyskiwaniem ciepła z otoczenia.
Książka, przystępnie napisana i bogato zilustrowana, uzupełniona informacjami dotyczącymi obowiązujących przepisów i norm.


Spis treści
Wprowadzenie 9
1. Bez ognia też można ogrzewać 11
1.1. Komfortowo i ekonomicznie 12
1.2. Ogrzewanie energią odnawialną 13
1.3. Gdzie powinny być instalowane pompy ciepła? 14
1.4. Technika transportu ciepła 17
1.4.1. Bez wymiennika ciepła ani rusz 18
1.4.2. Poznajemy pompę ciepła 19
1.5. Prawdziwa cena energii odnawialnej 23
2. Gdzie szukać energii odnawialnej 26
2.1. Ciepło magazynowane w gruncie 27
2.2. Rezerwy ciepła w powietrzu atmosferycznym 29
2.3. Zasoby ciepła w wodzie gruntowej 31
2.4. Ciepło pobierane z rzek, jezior i stawów 32
2.5. Bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej 33
2.6. Wykorzystanie różnych źródeł ciepła odpadowego 35
2.7. Ciepło instalacji wodociągowej 36
3. Zyski i koszty 39
3.1. Koszty eksploatacyjne 41
3.2. Jaka będzie wielkość inwestycji? 44
3.3. Opłacalność przedsięwzięcia 45
4. Pompy ciepła 46
4.1. Pompy ciepła gruntowe (solanka-woda) 44
4.2. Pompy ciepła wodne (woda-woda) 48
4.3. Pompy ciepła powietrzne (powietrze-woda) 50
4.4. Kompaktowe centrale grzewcze 52
4.5. Kaskadowe łączenie pomp ciepła 55
4.6. Pompy ciepła z podwójną sprężarką 56
4.7. Jak wybrać najlepsze urządzenie? 60
4.8. Trwałość i niezawodność pomp ciepła 61
4.9. Automatyka sterująca ogrzewaniem 63
4.9.1. Urządzenia automatycznej regulacji 66
4.9.2. Co potrafi regulator pompy ciepła 69
4.10. Czynniki robocze pomp ciepła 71
5. Realizacja nowoczesnej instalacji 174
5.1. Ogrzewanie pomieszczeń 175
5.2. Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej 178
5.3. Ogrzewanie wody w basenie 180
5.4. Wentylacja i klimatyzacja 181
5.5. Chłodzenie pomieszczeń pompą ciepła 183
5.6. Odzysk ciepła 186
5.7. Jaką mocą powinna dysponować pompa ciepła 180
5.8. Wybór źródła ciepła 182
5.8.1. Kolektory gruntowe 183
5.8.2. Sondy pionowe 187
5.8.3. Studnie 189
5.8.4. Ciepło z powietrza 192
5.9. Połączenie źródła z pompą ciepła 195
5.10. Dobieranie urządzeń towarzyszących 195
5.11. Do czego jest potrzebny zbiornik buforowy? 196
5.12. Sprzęgło hydrauliczne 199
5.13. Zasilanie elektryczne 199
5.14. Wybór miejsca instalacji 100
6. Współpraca pompy ciepła z innymi systemami 112
6.1. Pompa ciepła z kotłem olejowym lub gazowym 116
6.2. Pompa ciepła z grzałką lub kotłem elektrycznym 116
6.3. Pompa ciepła z kolektorami słonecznymi 117
6.4. Modernizacja ogrzewania 118
6.4.1. Wykorzystanie istniejących rezerw 119
6.4.2. Projektowanie i przebudowa instalacji 120
7. Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń 122
7.1. Uszkodzenia w układzie hydraulicznym 123
7.2. Uszkodzenia układu chłodniczego 124
7.3. Komunikaty układu sterującego 125
8. Fakty i mity 127
8.1. Wydajność pompy ciepła 127
8.2. Parametry kolektorów gruntowych i studni 129
8.3. Efektywność kolektorów słonecznych 133
9. Najczęściej popełniane błędy 135
9.1. Rozmyta odpowiedzialność 136
9.2. Niewłaściwa moc grzewcza pompy ciepła 137
9.3. Niewydolność źródła ciepła 139
9.4. Niewłaściwa lokalizacja czujników temperatury 139
9.5. Niewłaściwie zasilany i dobrany zasobnik ciepłej wody użytkowej 140
9.6. Zły dobór materiałów instalacyjnych 144
9.7. Usterki wykonawcze 145
9.7.1. Problemy z odpowietrzaniem układów hydraulicznych 145
9.7.2. Brak właściwej izolacji termicznej 146
9.8. Niewłaściwa obsługa systemu grzewczego 146
9.9. Monitoring i diagnostyka systemu 147
10. Zrób to sam 149
10.1. Wstępny projekt 150
10.2. Samodzielne wykonanie kolektora gruntowego 152
10.3. Prosta gruntowa pompa ciepła 154
10.3.1. Gromadzimy materiały 159
10.3.2. Zapewniamy odpowiedni regulator 160
10.4. Jak połączyć pompę ciepła z resztą instalacji grzewczej 162
10.5. Uruchomienie instalacji 162
11. Diagnostyka i naprawy pomp ciepła 166
11.1. Najważniejsze jest bezpieczeństwo 167
11.1.1. Butle ciśnieniowe 167
11.1.2. Czynniki chłodnicze 167
11.2. Ingerencja w układ termodynamiczny 168
11.3. Uzupełnianie ubytków czynnika i napełnianie instalacji 172
11.4. Przykład skutków wycieku niejednorodnego czynnika chłodniczego 177
11.5. Diagnostyka i regulacje układów chłodniczych 178
11.6. Interpretacja wyników pomiaru 179
11.7. Wyznaczanie współczynnika efektywności energetycznej 183
11.8. Lutowanie (montaż instalacji) 186
11.9. Wytwarzanie "próżni" 186
12. Krótki poradnik inwestora 189
12.1. Miało być ciepło i tanio a nie jest, co robić? 191
13. Schematy hydrauliczne 194
13.1. Zasilanie ze studni 194
13.2. Jeden obwód grzewczy ze wspomaganiem elektrycznym 196
13.3. Jeden obwód grzewczy ze wspomaganiem elektrycznym i podgrzewaniem wody użytkowej 197
13.4. Jeden obwód grzewczy bez wspomagania z podgrzewaniem wody użytkowej 197
13.5. Jeden obwód grzewczy wspomagany kotłem olejowym lub gazowym z podgrzewaniem wody użytkowej 198
13.6. Kaskadowy układ pomp ciepła z wieloma obwodami grzewczymi 199
14. Informacje szczegółowe 201
14.1. Określanie zapotrzebowania na ciepło 201
14.2. Określanie zapotrzebowania ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej 202
14.3. Wydajność tradycyjnych nośników energii 203
14.4. Obliczanie kolektorów gruntowych 204
14.5. Ocena przydatności wody dla pompy ciepła 207
14.6. Punkt biwalencji dla pompy ciepła powietrze-woda 209
14.7. Ogrzewanie wody 210
14.8. Wilgotność powietrza 211
14.9. Natężenie dźwięku, hałas 212
14.10. Wykaz podzespołów do budowy pompy ciepła 213
14.11. Prędkości przepływu 214
15. Słownik tematyczny niemiecko-polski 217
Skorowidz 222