Opomiarowanie i rozliczanie mediów 2019 ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5015
  • Producent: Grupa Medium

  • szt.
  • Cena netto: 23,15 zł 25,00 zł

publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej

Opomiarowanie i rozliczanie mediów 2019
ebook PDF

 

 

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
ilość stron: 64
rozmiar pliku do pobrania: 4,55 MB
ISSN 2299-1603

 

Publikacja wydana pod patronatem miesięcznika Administrator

Spis treści

Nowa dyrektywa pomoże oszczędnie korzystać z ciepła w budynkach mieszkalnych
– Kazimierz Dudziński / 3
Regulamin rozliczenia kosztów ciepła – Agnieszka Stec-Bielak / 7
Rozliczanie mediów – dekalog utrapień – Wojciech Jan Konieczny / 9
Jak zapobiegać stratom energii? – Damian Żabicki / 12
Jaki ciepłomierz wybrać? – Katarzyna Rybka / 15
Zestawienie ciepłomierzy / 18
Rozliczanie kosztów ogrzewania z kotłowni własnej – Olgierd Romanowski / 22
Zestawienie podzielników kosztów ciepła / 30
Inteligentne opomiarowanie mediów – Katarzyna Rybka / 34
Zestawienie systemów zdalnego odczytu / 36
Jak (nie) rozliczać kosztów dostawy ciepła i wody – Wojciech Jan Konieczny / 45
Skutki niewłaściwego wyboru wodomierzy – Damian Żabicki50 /
Zestawienie wodomierzy / 54
Jak wyliczyć utraconą wodę? – Wojciech Jan Konieczny / 59
Sporne koszty zużycia wody – Paweł Puch / 61
Regulamin rozliczenia zużycia wody – Paweł Puch / 62


dr Kazimierz Dudziński
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, www.irkom.org.pl

Nowa dyrektywa pomoże oszczędnie korzystać z ciepła w budynkach mieszkalnych

Dla właścicieli oraz zarządców budynków mieszkalnych wielolokalowych, a także dla użytkowników lokali w takich budynkach, pojawiła się szansa na stworzenie warunków ułatwiających racjonalne korzystanie z ciepła na ogrzewanie oraz na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

W dniu 11 grudnia 2018 r. została uchwalona dyrektywa , która nowelizuje dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Postanowienia nowej dyrektywy w stosunku do poprzedniej, porządkują kwestię dostarczania ciepła do budynków mieszkalnych wielolokalowych, w szczególności rozliczanie kosztów ogrzewania oraz kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach takich budynków. Zapisane poprzednio w artykułach 9–11 oraz w Załączniku Nr VII postanowienia dyrektywy 2012/27/UE, dotyczyły nie tylko ciepła, ale także energii elektrycznej oraz gazu, co utrudniało właściwą interpretację tych przepisów. Postanowienia nowej dyrektywy dotyczące tego zagadnienia, zapisane w dodanych i rozbudowanych artykułach, są bardziej precyzyjne i zarazem zrozumiałe, co powinno ułatwić korzystanie z tych przepisów oraz ich odpowiednią implementację do przepisów krajowych. Znacząco wzmocnione zostały uprawnienia użytkownika lokalu, jako końcowego odbiorcy ciepła w takim budynku. Nowe, specjalistyczne wymogi dyrektywa stawia urządzeniom oraz systemom rozliczania kosztów ogrzewania a także podmiotom (firmom) świadczącym przedmiotowe usługi. Ponieważ przepisy dyrektywy nie obowiązują bezpośrednio, jej postanowienia powinny zostać odpowiednio implementowane do przepisów prawa krajowego.

Z uwagi na znaczenie postanowień znowelizowanej dyrektywy dla odbiorców – „konsumentów” ciepła w Polsce, niżej przedstawione zostały wybrane fragmenty tych artykułów, które odnoszą się do rozliczania kosztów ogrzewania oraz kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Po ustanowieniu przepisów krajowych, będzie można porównać, czy te przepisy właściwie oddają cel dyrektywy (racjonalne korzystanie z ciepła oraz wyeliminowanie marnotrawstwa), oraz czy zabezpieczają oczekiwania zarządców budynków wielolokalowych oraz użytkowników lokali w takich budynkach.