Organizacja bezpiecznej pracy

  • Dodaj recenzję:
  • 4096
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Stanisław Wieczorek, Paweł Żukowski
  • Cena netto: 70,00 zł 73,50 zł

Organizacja bezpiecznej pracy

rok wydania: 2018, wydanie piąte
ilość stron: 234
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: 2018 r.

Opis

Książka stanowi znakomity podręcznik dla wszystkich osób kreujących bezpieczne i przyjazne dla człowieka środowisko pracy.

Autorzy skupiają się na przybliżeniu sposobów tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy przy wykorzystaniu ergonomii oraz organizacji i zarządzania.

W poszczególnych rozdziałach książki zaprezentowany został rozwój i formy organizacji pracy oraz omówione funkcje zarządzania, planowania, motywowania, kontrolowania, jak też marketingu.

Ponadto, opisano udział ergonomii w kształtowaniu stanowiska pracy. Uwzględniając układy: człowiek-maszyna-otoczenie oraz człowiek-praca-środowisko, wskazano na zasadnicze parametry środowiska pracy oraz środowiska ogólnospołecznego wpływające na komfort i efektywność pracy.

Książka przybliża również zagadnienia wdrażania i integracji procedur zapewniających tworzenie odpowiedniego środowiska pracy z uwzględnieniem systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczną i higieniczną pracą wraz z analizą kosztów i korzyści związanych z wprowadzaniem tych procedur.

Recenzenci:

prof. dr hab. Józef PENC, dr hab. inż. Kazimierz WINNICKI

 

Spis treści

Od autorów – o autorach / 7

1.Podstawowe formy organizacji pracy / 9
1.1.Pojęcie formy organizacji pracy / 9
1.2.Rodzaje form organizacji pracy / 10
1.3.Rodzaje form organizacji produkcji / 15
1.4.Efekt organizacyjny / 17
1.5.Forma organizacji pracy a typ produkcji przemysłowej / 18
1.6.Produkcja potokowa jako forma organizacji pracy zespołowej / 21
Literatura / 24

2.Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy / 26
2.1.Człowiek w procesie pracy / 26
Złożoność pracy człowieka / 26
Aspekty pracy zawodowej / 33
Sytuacje trudne w pracy / 35
Błędy człowieka w pracy / 41
Edukacyjne przygotowanie człowieka do pracy zawodowej / 48
Charakterystyka pracy / 53
2.2.Udział ergonomii w kształtowaniu stanowisk pracy / 60
2.3.Stanowisko pracy i zasady jego organizacji / 82
2.4.Diagnostyka warunków pracy podstawą identyfikacji zagrożeń / 102
Literatura / 106

3.Podstawowe funkcje, zasady i metody zarządzania / 110
3.1.Funkcje zarządzania / 110
3.2.Zasady zarządzania / 119
3.3.Metody zarządzania / 122
Literatura / 129

4.Wdrażanie i integracja systemów zarządzania / 131
4.1.Wiadomości wstępne / 131
4.2.System zarządzania jakością / 133
4.3.System zarządzania środowiskowego /149
4.4.System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / 162
Przegląd wstępny / 168
Określenie polityki BHP / 169
Planowanie / 170
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego / 170
Sterowanie działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami / 173
Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze / 173
Przegląd wykonywany przez kierownictwo i ciągłe doskonalenie / 174
4.5.Zarządzanie ryzykiem zawodowym / 175
Wprowadzenie / 175
Istota ryzyka zawodowego / 176
Proces oceny ryzyka zawodowego / 177
Informacje potrzebne do oceny ryzyka / 180
Identyfikacja zagrożeń / 181
Szacowanie ryzyka / 186
Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego / 188
Działania wynikające z oceny ryzyka / 189
Monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochronnych / 190
Przegląd i weryfikacja oceny ryzyka zawodowego / 191
Metody analizy ryzyka / 191
Procedury wybranych metod / 197
Kryteria wyboru metody oceny ryzyka / 205
4.6.Sposoby integracji systemów zarządzania / 207
4.7.Norma ISO 45001 / 213
Literatura / 216

5.Koszty i korzyści związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemów zarządzania / 218
5.1.Korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy / 218
5.2.Ekonomiczny aspekt zarządzania ryzykiem / 221
5.3.Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy / 224
Korzyści zarządzania bezpieczeństwem dla zakładu pracy / 226
Wyznaczanie kosztów wypadków / 228
Koszt społeczny wypadków / 229
Literatura / 229
Wykaz rysunków / 231
Wykaz tabel / 234


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl