Oświetlenie ulic

  • Dodaj recenzję:
  • 4747
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Wojciech Żagan
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Oświetlenie ulic

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8156-207-2
ilość stron: 172+14
format: B5

Opis

Niezwykle dynamicznym subobszarem oświetlenia ulicznego jest sfera używanych do tego celu źródeł światła, medialnie opanowana obecnie przez LED-y, wypromowane jako najlepsze rodzaje oświetlenia ulic przez ich producentów. Dziś niechętnie przyjmowany do świadomości jest fakt, że skuteczność świetlna LED-ów i uznanych za przestarzałe wysokoprężnych lamp sodowych są bardzo podobne, a więc energooszczędność nie powinna być argumentem przemawiającym za powszechnością stosowania źródeł elektroluminescencyjnych. W sferze wyboru oświetlenia ulicznego mamy więc bardzo dynamiczną sytuację, która wymaga spokojnej i rzeczowej interpretacji. Taki cel przyświecał decyzji napisania tej pracy przez autora dysponującego bogatym doświadczeniem wieloletniego uczestnictwa w rozwoju oświetlenia ulicznego i tworzącego dziesiątki projektów oświetlenia ulic wielu miast.

Spis treści

WSTĘP / 7
1. ROZWAŻANIA WSTĘPNE – CELE, ZADANIA I IDEA OŚWIETLANIA ULIC / 9
1.1. Cel oświetlania ulic / 9
1.2. Zadania oświetlenia ulicznego / 9
1.3. Oświetlenie uliczne a wypadki na drogach / 11
1.4. Bilans zysków i strat oświetlenia ulicznego / 14
1.5. Ogólne kryteria jakościowe oświetlenia ulic / 15
1.6. Kryteria jakościowe oświetlenia ulic o niewielkim natężeniu ruchu i ruchu mieszanym / 19
1.7. Oświetlenie uliczne a incydenty kryminalne na ulicach i drogach / 20
1.8. Dlaczego oświetlenie uliczne ma związek z incydentami kryminalnymi na drogach? / 24

2. PODSTAWY TEORETYCZNE OŚWIETLENIA ULICZNEGO / 26
2.1. Podstawy wizualne oświetlenia ulicznego / 26
2.2. Dlaczego kontrast negatywowy? / 29
2.3. Warunki widzenia na drogach – geometria widzenia kierowcy / 33
2.4. Bryła fotometryczna oprawy oświetlenia ulicznego / 41
2.5. Olśnienie w oświetleniu ulicznym / 46
2.6. Nawierzchnie drogowe – właściwości refleksyjne i klasyfikacja / 48

3. PRAKTYKA I NORMALIZACJA W OŚWIETLENIU ULIC / 54
3.1. Systemy rozmieszczania latarń / 54
3.2. Standaryzacja i normalizacja w oświetleniu ulicznym / 59
3.2.1. Rozwój podejścia do oświetlenia ulicznego / 59
3.2.2. Charakterystyka współczesnych wymagań normalizacyjnych i uznanych zasad oświetlania ulic / 62
3.2.3. Algorytm postępowania prowadzący do wyboru wymagań oświetleniowych / 63
3.3. Oświetlenie ulic – zalecenia dla projektantów i inwestorów / 70
3.3.1. Zalecenia oświetlenia prostych odcinków ulic / 70
3.3.2. Zalecenia oświetlenia odcinków ulic przebiegających po łuku / 74
3.3.3. Zalecenia oświetlenia skrzyżowań i węzłów drogowych / 77
3.3.4. Oświetlenie tuneli drogowych / 82
3.3.5. Oświetlenie przejść dla pieszych / 92

4. POMIARY OŚWIETLENIA ULICZNEGO / 116
4.1. Sprzęt pomiarowy stosowany w pomiarach oświetlenia ulicznego / 118
4.1.1. Luksomierze / 118
4.1.2. Mierniki luminancji / 124
4.2. Rozmieszczanie punktów pomiarowych w trakcie badania oświetlenia ulicznego / 132
4.2.1. Rozmieszczanie punktów pomiarowych w trakcie pomiarów natężenia oświetlenia / 132
4.3. Organizacja pomiarów oświetlenia ulicznego i bezpieczeństwo ekipy pomiarowej / 133

5. ZAGADNIENIA POWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM / 139
5.1. Estetyka oświetlenia ulicznego / 139
5.2. Modernizacja oświetlenia ulicznego / 146
5.2.1. Strategia przeprowadzania modernizacji oświetlenia / 151
5.3. Kierunki rozwoju oraz nowatorskie rozwiązania oświetlenia ulicznego / 152
5.3.1. Asymetryczne oświetlenie ulic / 152
5.3.2. Oświetlenie nadążne (współbieżne) / 154
5.3.3. Świecąca nawierzchnia / 156
5.3.4. Przedwieczorne wspomaganie oświetlenia miast przez lustra / 158
5.3.5. Inne nowatorskie propozycje oświetlenia ulicznego / 159
5.4. Obowiązek dbałości o bezpieczeństwo ruchu a obowiązek oświetlenia ulicznego / 160
5.5. Oświetlenie reklam ulicznych / 163
5.5.1. Niejasny stan prawny / 164
5.5.2. Co z tą luminancją? / 165
5.5.3. Zalecenia konstrukcyjne oświetlania tablic reklamowych / 166

LITERATURA / 170