Pakiet książek Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 1: Układy połączeń i urządzenia zasilające i tom 2: Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3470
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat

  • Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 65,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 1: Układy połączeń i urządzenia zasilające
Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Monografie

rok wydania: 2016
ilość stron: 143
ISBN: 978-83-249-8467-1

Opis
Niniejsza monografia stanowi tom 1 publikacji pt. Instalacje elektryczne zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Praca zawiera podstawowe dane niezbędne do prawidłowego projektowania i montażu instalacji bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. W tomie 1 publikacji przedstawiono opisowo i rysunkowo właściwe układy zasilania instalacji bezpieczeństwa, podtrzymujące pracę zasadniczych urządzeń funkcjonujących w budynku lub obiekcie budowlanym w czasie pożaru. Opisano źródła zasilania podstawowego i rezerwowego. Przedstawiono także wyniki wieloletnich badań statystycznych prowadzonych przez R. Lenartowicza, oraz danych z GUS, PIP, KGPSP w zakresie porażenia prądem ludzi oraz występujących pożarów w Polsce. Tom 1 publikacji zawiera również niezbędną bibliografię i terminologię dotyczącą rozpatrywanego tematu. W tomie 2 omówiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w czasie akcji gaśniczej i ewakuacji, montażu zespołów kablowych oraz doboru przewodów zasilających urządzenia funkcjonujące w czasie pożaru. W rozdziale czwartym podano zasadę zasilania i funkcjonowania kluczowych urządzeń pożarowych: wyłącznika przeciwpożarowego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła, pomp pożarowych. Tom 2 zawiera także odpowiednią do tematyki terminologię i bibliografię dotyczącą instalacji bezpieczeństwa pożarowego.

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 6
Najważniejsze terminy / 9
Najważniejsze oznaczenia i skróty / 19
1. Wprowadzenie / 23
2. Wiadomości wstępne / 25
2.1. Dane statystyczne dotyczące porażeń i pożarów w budynkach / 25
2.2. Przepisy bezpieczeństwa pożarowego w budynkach / 35
2.3. Klasy odporności pożarowej budynków / 36
2.4. Urządzenia przeciwpożarowe i ich systematyka / 43
2.5. Charakterystyka układów sieci energetycznej niskiego napięcia / 52
3. Warunki środowiskowe / 57
3.1. Wprowadzenie / 57
3.2. Dobór środków ochrony od porażeń w zależności od warunków środowiskowych / 58
3.3. Specyfika warunków pożarowych / 59
4. Instalacje bezpieczeństwa pożarowego / 73
4.1. Warunki właściwego działania / 73
4.2. Zasilanie urządzeń / 76
4.3. Urządzenia zasilające / 86
5. Rekomendowane źródła energii elektrycznej do zasilania instalacji bezpieczeństwa pożarowego / 91
5.1. Wprowadzenie / 91
5.2. Akumulatory / 91
5.3. Zespoły prądotwórcze / 105
5.4. Prądnice stosowane w zespołach prądotwórczych / 113
5.5. Samoczynne załączanie rezerwy – SZR / 115
5.6. Wymagania budowlane / 128
5.7. Oddzielna linia sieci zasilającej elektroenergetycznej, skutecznie niezależna od normalnej linii zasilającej / 133
Podsumowanie / 135
Bibliografia / 137


Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 2: Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe
Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Monografie

rok wydania: 2016
ilość stron: 182
ISBN: 978-83-249-8468-8

Opis
Niniejsza praca stanowi tom 2 monografii pt. Instalacje elektryczne zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Publikacja zawiera podstawowe dane niezbędne do prawidłowego projektowania i montażu instalacji bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. W tomie 2 są omówione zasady montażu zespołów kablowych oraz doboru przewodów zasilających urządzenia funkcjonujące w czasie pożaru. Podano zasadę zasilania i funkcjonowania wyłącznika przeciwpożarowego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła, pomp pożarowych. W poprzednim tomie przedstawiono opisowo i rysunkowo właściwe układy zasilania instalacji bezpieczeństwa, podtrzymujące pracę zasadniczych urządzeń funkcjonujących w budynku lub obiekcie budowlanym w czasie pożaru. Opisano źródła zasilania podstawowego i rezerwowego. W publikacji przedstawiono również niezbędną bibliografię i terminologię dotyczącą instalacji bezpieczeństwa pożarowego.

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 6
Najważniejsze terminy / 7
Najważniejsze oznaczenia i skróty / 23
1. Wprowadzenie / 27
2. Zespoły kablowe / 29
2.1. Zasady projektowania / 29
2.2. Mocowanie do podłoża / 37
3. Oprzewodowanie instalacji bezpieczeństwa / 45
3.1. Zasady doboru przewodów zasilających urządzenia / 45
3.2. Ochrona przeciwporażeniowa w czasie akcji gaśniczej i ewakuacji / 60
3.3. Podstawowe parametry przewodów, kabli i zespołów kablowych zasilających urządzenia funkcjonujące w czasie pożaru / 64
3.4. Nowa klasyfikacja ogniowa kabli i przewodów elektrycznych / 69
3.5. Dobór wymaganego przekroju przewodu, ze względu na warunki spadku napięcia i samoczynnego wyłączania zasilania podczas zwarć w czasie pożaru / 72
4. Kluczowe urządzenia i instalacje / 75
4.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu / 75
4.2. Instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego / 85
4.3. Zasilanie pompowni przeciwpożarowych / 98
4.4. Systemy alarmowania o pożarze / 105
4.5. Instalacje elektryczne zasilające urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła / 120 Podsumowanie / 171
Bibliografia / 175