Palacz kotłów centralnego ogrzewania w.2019

  • Dodaj recenzję:
  • 4266
  • Producent: Kabe
  • Autor: Kazimierz Buczek
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

rok wydania: 2019, wydanie czwarte
ilość stron: 200
ISBN: 978-83-65382-26-9
format: A5
oprawa: miękka

Opis

Książka zawiera wiadomości niezbędne do racjonalnego i bezpiecznego wykonywania zawodu palacza kotłów centralnego ogrzewania.
Książka przeznaczona jest dla osób przygotowujących się do zawodu palacza kotłów centralnego ogrzewania. Może być też w znacznej części przydatna palaczom kotłów przemysłowych, pracownikom dozoru oraz wykładowcom i organizatorom kursów dla palaczy.

Spis treści

Wstęp

1. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej
1.1. Podstawowe pojęcia i wielkości
1.2. Wymiana ciepła
1.3. Spalanie
1.4. Paliwa
1.5. Para wodna
1.6. Powietrze wilgotne

2. Materiały i armatura stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania
2.1. Metale
2.2. Tworzywa sztuczne
2.3. Materiały uszczelniające
2.4. Materiały izolacyjne
2.5. Rurociągi i armatura

3. Woda w kotłowniach centralnego ogrzewania
3.1. Wiadomości wstępne
3.2. Wymagania jakościowe
3.3. Sposoby uzdatniania wody

4. Kotłownie centralnego ogrzewania
4.1. Kotłownie
4.2. Kominy
4.3. Czopuchy
4.4. Magazyny paliwa i składowiska żużla

5. Kotły centralnego ogrzewania
5.1. Ważniejsze pojęcia dotyczące kotłów i ich charakterystyki
5.2. Straty cieplne i sprawność kotła
5.3. Rodzaje kotłów
5.3.1. Kotły żeliwne
5.3.2. Kotły stalowe
5.3.3. Kotły rusztowe na paliwo stałe
5.3.4. Kotły opalane odpadami drewna i innymi biopaliwami stałymi
5.3.5. Kotły opalane gazem lub olejem opałowym
5.4. Osprzęt kotłów centralnego ogrzewania
5.5. Zabezpieczenia kotłów wodnych i parowych wraz z układami odbioru ciepła
5.5.1. Zabezpieczenia kotłów wodnych w systemach otwartych
5.5.2. Zabezpieczenia kotłów parowych w systemach zamkniętych
5.5.3. Zabezpieczenia kotłów parowych
5.5.4. Zabezpieczenia kotłów opalanych paliwami płynnymi (gaz, olej)
5.6. Przyrządy pomiarowo-kontrolne
5.7. Urządzenia pomocnicze
5.8. Eksploatacja kotłów

6. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
6.1. Instalacje centralnego ogrzewania wodnego
6.2. Instalacje centralnego ogrzewania parowego
6.3. Instalacje centralne ciepłej wody użytkowej
6.4. Nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
7. Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
8.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy
8.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w kotłowni
8.3. Ochrona przeciwpożarowa
8.4. Znaki bezpieczeństwa
8.5. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc

9. Prawo energetyczne, dozór techniczny, ochrona środowiska
9.1. Prawo energetyczne
9.2. Dozór techniczny
9.3. Ochrona środowiska

10. Pytania kontrolne
10.1. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej
10.2. Materiały i armatura w instalacjach centralnego ogrzewania
10.3. Woda w kotłowniach centralnego ogrzewania
10.4. Kotłownie centralnego ogrzewania
10.5. Kotły centralnego ogrzewania
10.6. Instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
10.7. Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem
10.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
10.9. Prawo energetyczne, dozór techniczny i ochrona środowiska

Literatura


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl