Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

  • Dodaj recenzję:
  • 4097
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Grzegorz Gałuszka
  • szt.
  • Cena netto: 30,00 zł 31,50 zł

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

rok wydania: 2019, wydanie dziesiąte
ilość stron: 80
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: 2019 r.

Opis

Poradnik udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, które mogą się zdarzyć wszędzie - w pracy, w domu, na ulicy.

Zawiera niezbędne wiadomości, poparte odpowiednimi rysunkami i schematami mające na celu nauczyć każdego jej czytelnika właściwej oceny zagrożenia przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy oraz najpotrzebniejszych w krytycznym momencie zachowań.

Recenzent: prof. dr hab. n. med. Romuald Lewicki

Spis treści

Zamiast wstępu / 7
Od autora / 8
Wprowadzenie / 8

1. Podstawy prawne i wytyczne udzielania pierwszej pomocy / 9
1.1. Podstawy prawne / 9
1.2. Wytyczne / 10
1.2.1. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji – 2005 / 10
1.2.2. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji – 2010 / 11
1.2.3. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji – 2015 / 11

2. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia / 13
2.1. Definicja pierwszej pomocy / 13
2.2. Najczęstsze przyczyny stanów nagłych / 13
2.3. Najczęstsze przyczyny utraty przytomności / 14
2.3.1. Przyczyny neurologiczne / 14
2.3.2. Przyczyny krążeniowe / 15
2.3.3. Przyczyny oddechowe / 16
2.3.4. Zatrucia / 16
2.3.5. Przyczyny metaboliczne (zatrucia endogenne) / 16

3. Organizacja akcji ratunkowej / 18
3.1. Wezwanie pomocy / 18
3.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej / 19
3.3. Apteczka pierwszej pomocy / 21
3.4. Wsparcie psychologiczne / 22

4. Układy warunkujące życie / 23
4.1. Układ oddechowy / 23
4.2. Układ krążenia / 24
4.3. Układ nerwowy / 24

5. Podstawowe funkcje życiowe / 25
5.1. Świadomość / 25
5.2. Oddech / 25
5.3. Krążenie / 26

6. Najczęstsze przyczyny stanów nagłych pochodzenia urazowego / 27
6.1. Rany / 27
6.2. Krwotoki / 28
6.2.1. Krwotok wewnętrzny / 28
6.2.2. Krwotok zewnętrzny / 28
6.2.3. Krwotok z nosa / 29
6.3. Amputacja urazowa / 30
6.4. Oparzenia i odmrożenia / 30
6.4.1. Oparzenia termiczne / 31
6.4.2. Oparzenia chemiczne / 31
6.4.3. Porażenie prądem / 31
6.4.4. Odmrożenia / 33
6.5. Urazy kostne i stawowe / 33
6.5.1. Skręcenie / 33
6.5.2. Zwichnięcie / 34
6.5.3. Złamania / 34
6.5.3.1. Złamanie żuchwy / 35
6.5.3.2. Złamanie kości miednicy / 35
6.6. Uraz kręgosłupa / 35
6.7. Złamania żeber / 36

7. Stany zagrożenia życia związane z nagłym zachorowaniem / 37
7.1. Atak astmy oskrzelowej / 37
7.2. Padaczka (epilepsja) / 37
7.3. Zawał serca / 38
7.4. Cukrzyca / 38
7.5. Omdlenie / 39
7.6. Udar słoneczny / 40
7.7. Udar cieplny / 40
7.8. Wstrząs / 41
7.8.1. Wstrząs hypowolemiczny (krwotoczny) / 41
7.8.2. Wstrząs kardiogenny (sercowy) / 42
7.8.3. Wstrząs anafilaktyczny (uczuleniowy) / 43

8. Zaburzenia funkcji życiowych spowodowane zatruciami / 44
8.1. Zatrucia pokarmowe / 44
8.2. Zatrucia tlenkiem węgla / 44
8.3. Zatrucia lekami / 45
8.4. Zatrucie alkoholem / 45
8.5. Zatrucia środkami żrącymi i rozpuszczalnikami organicznymi / 46
8.6. Zatrucia środkami ochrony roślin / 47
8.7. Zatrucia grzybami / 47

9. Postępowanie w przypadkach pogryzień, ukąszeń i użądleń / 48
9.1. Pogryzienia / 48
9.2. Ukąszenia / 48
9.3. Użądlenia / 48

10. Postępowanie w przypadku ciał obcych / 50
10.1. Zadławienie / 50
10.2. Ciało obce w oku / 53
10.3. Ciało obce w nosie / 53
10.4. Ciało obce w uchu / 53
10.5. Ciało obce w przełyku / 53

11. Postępowanie w przypadku utonięcia / 54

12. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa / 55
12.1. Podstawowe zasady resuscytacji osoby dorosłej / 56
12.2. Podstawowe zasady resuscytacji osoby dorosłej z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora (AED) / 59
12.3. Podstawowe zasady resuscytacji kobiety w ciąży / 63
12.4. Podstawowe zasady resuscytacji dziecka / 63
12.5. Podstawowe zasady resuscytacji niemowlęcia / 64

13. Pozycje ułożeniowe / 66
13.1. Pozycja bezpieczna / 66
13.2. Pozycja na wznak / 68
13.3. Ułożenie na wznak z poduszką pod kolanami / 68
13.4. Ułożenie przeciwwstrząsowe / 68
13.5. Ułożenie z uniesionym tułowiem / 69
13.6. Ułożenie półsiedzące / 69

14. Ewakuacja poszkodowanych / 70

15. Psychologia akcji ratunkowej / 72

16. Służba BHP wobec ochrony zdrowia / 73

Zakończenie / 75
Piśmiennictwo / 76
Dokumenty źródłowe / 77
Wykaz fotografii / 78
Wykaz rysunków / 79