Planowanie miejskiej infrastruktury wodnej i ściekowej

  • Dodaj recenzję:
  • 3430
  • Producent: Seidel-Przywecki
  • Autor: Bohdan Łyp
  • Cena netto: 75,24 zł 79,00 zł

Planowanie miejskiej infrastruktury wodnej i ściekowej

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 734
ISBN: 978-83-60956-46-5
format: B5
oprawa: twarda

Opis
Wydawnictwo Seidel-Przywecki od ponad 17 lat specjalizuje się w wydawaniu i dystrybucji wysokospecjalistycznych publikacji o tematyce związanej z gospodarką wodną i ściekową. Najnowsze opracowanie inż. Bohdana Łypa w naturalny sposób wpisuje się w zakres naszych zainteresowań. Autor to projektant o długoletnim doświadczeniu zawodowym przy projektowaniu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Przygotowując tę pracę pragnął dostarczyć osobom zajmującym się planowaniem infrastruktury miejskiej narzędzia wspomagającego zapobieganie konsekwencjom najczęściej spotykanych błędów i zaniedbań, których najłatwiej uniknąć właśnie na etapie planowania. Ta książka przeznaczona jest dla decydentów oraz inżynierów opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego oraz strategie rozwoju aglomeracji. Ma im przybliżyć zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej, będące dotychczas domeną specjalistów branży wod-kan. Jakkolwiek w tytule książki Autor kieruje ją do gmin miejskich, to w rzeczywistości jest ona adresowana do wszystkich osób odpowiedzialnych za planowanie i projektowanie infrastruktury na obszarach zurbanizowanych.

Spis treści:
1. Infrastruktura techniczna i inżynieria miejska w planowaniu miast
2. Wody powierzchniowe (Wybrane problemy)
3. Wody podziemne (Wybrane problemy)
4. Uzdatnianie wody
5. Dostawa wody
6. Wody geotermalne w gospodarce miejskiej
7. Kanalizacja
8. Kanalizacja deszczowa
9. Oczyszczanie ścieków
10. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków na terenach nieuzbrojonych budownictwa jednorodzinnego
11. Zasady planowania obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej
12. Perspektywiczne planowanie obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej
13. Zasady sytuowania uzbrojenia
14. Wpływ urbanizacji na poziom wód gruntowych
15. Obiekty inżynierii miejskiej jako elementy krajobrazu
16. Zakres problematyki inżynierii miejskiej w procesie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego
17. Graficzna prezentacja problematyki wodociągowej i kanalizacyjnej w planach zagospodarowania przestrzennego


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl