Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4710
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Ewa Sudoł
  • szt.
  • Cena netto: 36,19 zł 38,00 zł

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych
Seria Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, B17/2021

rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-249-8599-9
ilość stron: 28

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z montażem podłóg zewnętrznych z desek kompozytowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Niniejsze warunki techniczne dotyczą podłóg na legarach, wykonywanych z zastosowaniem zestawu wyrobów, obejmującego deski kompozytowe, legary oraz elementy mocujące i uzupełniające, tworzącego wraz z technologią montażu system podłogowy. Opracowanie dotyczy podłóg przeznaczonych do ruchu pieszego, montowanych na zewnątrz budynków na podłożu betonowym, np. na tarasach, werandach, przy basenach zewnętrznych, a także okładzin zewnętrznych schodów betonowych. Nie obejmuje podłóg wewnątrz pomieszczeń. Nie dotyczy także podłóg instalowanych na konstrukcji szkieletowej (np. drewnianej lub metalowej), podłóg wykonywanych bezpośrednio na gruncie, jak również pomostów, promenad itp. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoża i sposobów jego oceny, wykonywania podłóg i odbioru robót. Zawiera także wytyczne użytkowania, pielęgnacji i konserwacji.

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
1.3. Elementy zestawu i konstrukcja podłogi / 8

2. Dokumentacja robót / 12

3. Materiały do wykonywania podłóg / 12

4. Badania i odbiór materiałów / 1

5. Sprzęt, narzędzia, urządzenia / 15

6. Warunki przystąpienia do robót Warunki przystąpienia do robót / 15

7. Wykonywanie robót / 16
7.1. Postanowienia ogólne / 16
7.2. Obróbka wstępna / 17
7.3. Montaż podłóg / 17
7.4. Montaż okładzin schodów / 24

8. Odbiór robót / 26
8.1. Odbiór pośredni / 26
8.2. Odbiór końcowy / 26

9. Użytkowanie, pielęgnacja, konserwacja / 27

Bibliografia / 28