Podstawy automatyki. Ćwiczenia rachunkowe. Część II

  • Dodaj recenzję:
  • 1163
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  • Autor: Dariusz Horla
  • szt.
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Podstawy automatyki. Ćwiczenia rachunkowe. Część II

rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7775-559-4
ilość stron: 166
oprawa: miękka

Opis

W skrypcie poruszono problematykę z zakresu wykładu Podstawy automatyki, prowadzonego na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Jest to już trzecie wydanie tej publikacji. W kolejnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia: wyznaczanie funkcji opisującej elementów nieliniowych, analizę stabilności układów nieliniowych metodą funkcji opisującej, analizę układów nieliniowych metodą płaszczyzny fazowej, podstawy przekształcenia Laurenta, wyznaczanie transmitancji dyskretnych metodą przekształcenia skokowo-inwariantnego, alternatywne metody wyznaczania transmitancji dyskretnej, odwrotne przekształcenie Laurenta, algebraiczne kryteria stabilności układów dyskretnych, metodę linii pierwiastkowych dla układów dyskretnych, równania stanu układów dyskretnych; ponadto przedstawiono możliwość wykonania niektórych ćwiczeń za pomocą pakietów Matlab oraz Scilab. Wszystkie rozdziały mają taką samą strukturę: wprowadzenie teoretyczne, zadania z opisem rozwiązań oraz zadania przeznaczone do samodzielnego rozwiązania wraz z wynikami.

Spis treści

Przedmowa / 5
1. Wyznaczanie funkcji opisującej elementów nieliniowych / 6
2. Analiza stabilności układów nieliniowych metodą funkcji opisującej / 20
3. Analiza układów nieliniowych metodą płaszczyzny fazowej / 36
4. Przekształcenie Laurenta – podstawy / 50
5. Wyznaczanie transmitancji modeli dyskretnych metodą przekształcenia skokowo-inwariantnego / 57
6. Alternatywne metody wyznaczania transmitancji modeli dyskretnych / 66
7. Odwrotne przekształcenie Laurenta / 80
8. Algebraiczne kryteria stabilności układów dyskretnych / 90
9. Metoda linii pierwiastkowych dla układów dyskretnych / 100
10. Równania stanu modeli dyskretnych – metody podstawowe / 130
11. Równania stanu modeli dyskretnych – uzupełnienie / 142
12. Wykonanie niektórych ćwiczeń za pomocą pakietu Matlab / 157
13. Wykonanie niektórych ćwiczeń za pomocą pakietu Scilab / 162
Bibliografia / 165