Podstawy badań penetracyjnych wyrobów przemysłowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4557
  • Producent: Instytut Spawalnictwa
  • Autor: Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Podstawy badań penetracyjnych wyrobów przemysłowych

rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-61272-00-7
ilość stron: 126
format: B5
oprawa: miękka

Opis

W poradniku omówiono różnicę miedzy pojęciami „niezgodność-wada” w rozumieniu normy międzynarodowej, scharakteryzowano wyroby przemysłowe w postaci złączy spawanych, odlewów i odkuwek, podano fizyczne podstawy badań penetracyjnych, omówiono stosowane do badań preparaty, określono zasady realizacji badań penetracyjnych według obowiązujących norm oraz zasady oceny jakości wyrobów. W odrębnych rozdziałach scharakteryzowano wyposażenie współcześnie wykorzystywane w badaniach penetracyjnych oraz podstawy organizacji tych badań ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji badania penetracyjnego. Uzupełnienie informacji podstawowych stanowią dane o zasadach kwalifikowania i certyfikowania personelu badań penetracyjnych oraz dane o dyrektywie 97/23/WE (tzw. dyrektywie ciśnieniowej), natomiast podany wykaz norm związanych i wykorzystanych oraz literatury ułatwia czytelnikowi dostęp do materiałów źródłowych.

Spis treści

1. Wprowadzenie / 5

2. Pojęcie niezgodności i wady / 5

3. Charakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek / 6
3.1. Budowa poprawnie wykonanego złącza spawanego / 6
3.2. Charakterystyka odlewów / 9
3.3. Charakterystyka odkuwek / 10

4. Podstawy badań penetracyjnych / 13
4.1. Terminologia / 14
4.2. Własności cieczy / 15
4.3. Naprężenia w cieczach, lepkość, spójność i przyleganie / 16
4.4. Napięcie powierzchniowe / 17
4.5. Kąt zwilżania / 18
4.6. Zjawisko włoskowatości (kapilarności) / 20
4.7. Ogólne zasady badań penetracyjnych / 24

5. Preparaty do badań penetracyjnych / 29

6. Badania penetracyjne według normy PN-EN 571-1 / 37
6.1. Personel / 38
6.2. Kolejność procesu / 41
6.2.1. Przygotowanie i czyszczenie wstępne / 43
6.2.2. Nanoszenie penetranta / 45
6.2.3. Usuwanie nadmiaru penetranta / 47
6.2.4. Nanoszenie wywoływacza / 51
6.2.5. Kontrola / 54
6.2.6. Rejestracja / 57
6.2.7. Czyszczenie końcowe / 58
6.3. Badania powtórne / 58
6.4. Protokół badania / 58
6.5. Próbki odniesienia / 60
6.6. Badania penetracyjne złączy spawanych / 68
6.7. Badania penetracyjne odlewów wykonanych w formach piaskowych, kokilach i pod niskim ciśnieniem oraz metodą wytapianych modeli / 69
6.8. Badania penetracyjne odkuwek stalowych / 71

7. Ocena jakości wyrobów przemysłowych na podstawie badań penetracyjnych / 72
7.1. Ocena jakości złączy spawanych / 73
7.1.1. Poziomy jakości złączy spawanych / 73
7.1.2. Poziomy akceptacji wskazań / 75
7.1.3. Korelacja między poziomami jakości a poziomami akceptacji wskazań / 78
7.2. Ocena jakości odlewów / 79
7.2.1. Ocena jakości odlewów wykonanych w formach piaskowych, kokilach i pod niskim ciśnieniem / 79
7.2.2. Ocena jakości odlewów wykonanych metodą wytapianych modeli / 84
7.3. Ocena jakości odkuwek / 89

8. Wyposażenie do badań penetracyjnych / 91
9. Podstawy organizacji badań penetracyjnych / 99
9.1. Organizacja badań / 99
9.2. Instrukcja badania penetracyjnego / 101
9.3. Informacje dodatkowe / 106

10. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań penetracyjnych według norm PN-EN 437 / 110

11. Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej / 118

12. Wykaz norm związanych i wykorzystanych / 124

13. Literatura / 126