Podstawy BHP i analiza zagrożeń w przemyśle poligraficznym

  • Dodaj recenzję:
  • 3355
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Joanna Izdebska
  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Podstawy BHP i analiza zagrożeń w przemyśle poligraficznym

rok wydania: 2016
ilość stron: 124
ISBN: 978-83-7814-512-7

Opis
Skrypt stanowi kompendium wiedzy na temat zagrożeń występujących w przemyśle. Poszczególne czynniki szkodliwe i niebezpieczne zostały omówione na przykładzie branży poligraficznej. We wstępie podano ich klasyfikację, według której zostały one w dalszej części szczegółowo omówione. Każde z zagrożeń zostało ogólnie scharakteryzowane, podano charakterystykę jego pomiaru i dopuszczalne wartości w środowisku pracy, a następnie przedstawiono przykłady z branży poligraficznej i na ich podstawie omówiono metody redukowania tego czynnika.
 
Opracowanie jest przeznaczone dla studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia, ale może stanowić podstawę do zdobycia wiedzy w zakresie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych dla wszystkich zainteresowanych problematyką BHP.

Spis treści
Wstęp / 7
1. Zagrożenia fizyczne / 11
1.1. Hałas / 12
1.1.1. Charakterystyka zagrożenia / 12
1.1.2. Metody pomiaru / 17
1.1.3. Dopuszczalne wartości / 19
1.1.4. Identyfikacja w poszczególnych obszarach przemysłu poligraficznego / 21
1.1.5. Sposoby redukcji zagrożenia / 23
1.2. Zagrożenia mechaniczne / 26
1.2.1. Charakterystyka zagrożenia / 26
1.2.2. Metody pomiarów / 28
1.2.3. Identyfikacja w poszczególnych obszarach przemysłu poligraficznego / 28
1.2.4. Sposoby redukcji zagrożenia / 29
1.3. Drgania mechaniczne / 33
1.3.1. Charakterystyka zagrożenia / 33
1.3.2. Metody pomiaru / 35
1.3.3. Dopuszczalne wartości / 37
1.3.4. Identyfikacja w poszczególnych obszarach przemysłu poligraficznego / 39
1.3.5.  Sposoby redukcji zagrożenia / 40
1.4. Elektryczność / 41
1.4.1. Charakterystyka zagrożenia / 41
1.4.2. Metody pomiaru / 46
1.4.3. Dopuszczalne wartości / 46
1.4.4. Identyfikacja w poszczególnych obszarach przemysłu poligraficznego / 47
1.4.5. Sposoby redukcji zagrożenia / 47
1.5. Promieniowanie optyczne / 50
1.5.1. Charakterystyka zagrożenia / 50
1.5.2. Metody pomiaru / 56
1.5.3. Dopuszczalne wartości / 58
1.5.4. Identyfikacja w poszczególnych obszarach przemysłu poligraficznego / 60
1.5.5. Sposoby redukcji zagrożenia / 61
1.6. Oświetlenie / 63
1.6.1. Charakterystyka zagrożenia / 64
1.6.2. Metody pomiaru / 68
1.6.3. Dopuszczalne wartości / 69
1.6.4. Identyfikacja w poszczególnych obszarach przemysłu poligraficznego / 71
1.6.5. Sposoby redukcji zagrożenia / 71
1.7. Pola elektromagnetyczne / 72
1.7.1. Charakterystyka zagrożenia / 72
1.7.2. Metody pomiaru / 74
1.7.3. Dopuszczalne wartości / 76
1.7.4. Identyfikacja w poszczególnych obszarach przemysłu poligraficznego / 78
1.7.5. Sposoby redukcji zagrożenia / 80
1.8. Pyły / 81
1.8.1. Charakterystyka zagrożenia / 81
1.8.2. Metody pomiaru / 83
1.8.3. Dopuszczalne wartości / 84
1.8.4. Identyfikacja w poszczególnych obszarach przemysłu poligraficznego / 86
1.8.5. Sposoby redukcji zagrożenia / 87
1.9. Zagrożenia termiczne – mikroklimat / 88
1.9.1. Charakterystyka zagrożenia / 88
1.9.2. Metody pomiaru / 92
1.9.3. Dopuszczalne wartości / 95
1.9.4. Identyfikacja w poszczególnych obszarach przemysłu poligraficznego / 97
1.9.5.  Sposoby redukcji zagrożenia / 98
2. Zagrożenia chemiczne / 100
2.1. Charakterystyka zagrożenia / 100
2.2. Metody pomiaru / 101
2.3. Dopuszczalne wartości / 103
2.4. Identyfikacja zagrożenia w procesach poligraficznych / 106
2.5. Sposoby redukcji zagrożenia / 111
3. Zagrożenia biologiczne / 113
3.1. Charakterystyka zagrożenia / 113
3.2. Określenie stopnia zagrożenia / 115
3.3. Identyfikacja zagrożeń w procesach poligraficznych / 116
3.4. Sposoby redukcji zagrożenia / 118
Literatura / 120