Podstawy budowy silników

  • Dodaj recenzję:
  • 228165
  • Producent: WKŁ
  • Autor: Sławomir Luft

Podstawy budowy silników
Seria: Pojazdy samochodowe

rok wydania: 2018, wydanie trzecie, dodruk
ilość stron: 368
ISBN: 978-83-206-2000-9
format: B5
oprawa: miękka

Opis
Podręcznik opisujący ogólną budowę głównych zespołów i układów silników pojazdów samochodowych. Część 1 zawiera teorię budowy tłokowych silników spalinowych, obejmującą m.in. zasadę działania, obiegi cieplne, parametry i podstawowe charakterystyki, tworzenie mieszanki i spalanie, toksyczność spalin, rozrząd, doładowanie, obliczanie głównych wymiarów, mechanikę układu korbowego. Część 2 stanowi przegląd rozwiązań konstrukcyjnych głównych zespołów i układów silników spalinowych – kadłubów i głowic oraz układów tłokowo-korbowego, rozrządu, zasilania, dolotowych i wylotowych, chłodzenia, smarowania i zapłonowych, a także urządzeń rozruchowych i rozwiązań silników niekonwencjonalnych. Treść uwzględnia najnowsze rozwiązania konstrukcyjne, np. sterowane elektronicznie silniki o wtrysku bezpośrednim i układy zmiennych faz rozrządu oraz wzniosów zaworów.
Odbiorcy podręcznika: studenci wyższych uczelni studiujący na kierunkach związanych z pojazdami samochodowymi i silnikami spalinowymi.

Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów / 10
Przedmowa / 12

CZĘŚĆ I. TEORIA
Rozdział 1. Klasyfikacja i zasada działania silników / 17
1.1. Klasyfikacja ogólna / 17
1.2. Zasada działania silnika czterosuwowego / 18
1.3. Zasada działania silnika dwusuwowego / 20
1.4. Porównanie podstawowych cech silników dwu i czterosuwowych / 21

Rozdział 2. Paliwa / 23
2.1. Wprowadzenie / 23
2.2. Podstawowe własności paliw / 23
2.3. Wybrane paliwa ciekłe / 26
2.4. Wybrane paliwa gazowe / 27

Rozdział 3. Obiegi cieplne / 29
3.1. Wprowadzenie / 29
3.2. Obiegi teoretyczne / 30
3.2.1. Obieg Otta / 30
3.2.2. Obieg Diesla / 31
3.2.3. Obieg Sabatheugo / 33
3.3. Obiegi rzeczywiste / 33

Rozdział 4. Wskaźniki pracy silnika / 37
4.1. Prędkość obrotowa / 37
4.2. Moment obrotowy / 38
4.3. Moc / 38
4.4. Średnie ciśnienia obiegu / 39
4.5. Sprawność / 41
4.6. Zużycie paliwa / 42
4.7. Średnia prędkość tłoka / 42
4.8. Objętościowy wskaźnik mocy / 43
4.9. Zależności między podstawowymi wskaźnikami / 43

Rozdział 5. Podstawowe charakterystyki silników / 45
5.1. Wprowadzenie / 45
5.2. Charakterystyki prędkościowe / 45
5.3. Charakterystyki obciążeniowe / 47
5.4. Charakterystyki regulacyjne / 49
5.5. Charakterystyki ogólne / 49

Rozdział 6. Spalanie / 51
6.1. Wprowadzenie / 51
6.2. Spalanie w silnikach ZI / 52
6.2.1. Przebieg spalania i rodzaje komór spalania w silnikach ZI / 52
6.2.2. Tworzenie i spalanie mieszanki jednorodnej / 54
6.2.3. Tworzenie i spalanie mieszanki uwarstwionej / 57
6.3. Spalanie w silnikach ZS / 61
6.3.1. Tworzenie mieszanki palnej i okresy procesu spalania / 61
6.3.2. Klasyfikacja komór spalania w silnikach ZS / 63

Rozdział 7. Toksyczność spalin / 70
7.1. Podstawowe informacje o składzie spalin / 70
7.2. Przyczyny powstawania związków toksycznych w spalinach / 71
7.3. Sposoby ograniczenia emisji głównych związków toksycznych / 72

Rozdział 8. Wymiana ładunku / 74
8.1. Wprowadzenie / 74
8.2. Wymiana ładunku w silnikach czterosuwowych / 74
8.3. Wymiana ładunku w silnikach dwusuwowych / 79

Rozdział 9. Doładowanie / 82
9.1. Wiadomości ogólne / 82
9.2. Doładowanie silników ZS / 87
9.3. Doładowanie silników ZI / 88

Rozdział 10. Podstawy projektowania silnika / 91
10.1. Obliczanie głównych wymiarów silnika / 91
10.2. Kinematyka układu tłokowo-korbowego / 93
10.3. Siły bezwładności w układzie tłokowo-korbowym / 95
10.4. Siły gazowe działające na układ tłokowo-korbowy / 95
10.5. Siły styczne w mechanizmie korbowym 95
10.6. Wybrane zagadnienia wyrównoważania układu tłokowo-korbowego / 97

CZĘŚĆ II. BUDOWA
Rozdział 11. Układy tłokowo-korbowe / 103
11.1. Wprowadzenie / 103
11.2. Rys historyczny / 103
11.2.1. Układy tłokowo-korbowe dwusuwowych silników ZI / 103
11.2.2. U kłady tłokowo-korbowe czterosuwowych silników ZI / 105
11.2.3. Układy tłokowo-korbowe czterosuwowych silników ZS / 106
11.3. Współczesne układy tłokowo-korbowe/ 107
11.3.1. Tłoki / 107
11.3.2. Korbowody / 119
11.3.3. Wały korbowe / 122
11.3.4. Łożyska główne i korbowe wałów korbowych / 126
11.3.5. Koła zamachowe / 128
11.3.6. Tłumiki drgań skrętnych / 128
11.3.7. Dodatkowe sposoby wyrównoważania układu tłokowo-korbowego / 129

Rozdział 12. Układy rozrządu / 132
12.1. Wprowadzenie / 132
12.2. Rys historyczny / 133
12.2.1. Układy rozrządu silników czterosuwowych / 133
12.2.2. Układy rozrządu silników dwusuwowych / 143
12.3. Współczesne układy rozrządu / 145
12.3.1. Uwagi ogólne / 145
12.3.2. Układy rozrządu silników ZI / 146
12.3.3. Układy rozrządu silników ZS / 152
12.3.4. Wybrane elementy układów rozrządu / 156
12.3.5. Tendencje rozwoju układów rozrządu / 163

Rozdział 13. Kadłuby i głowice/ 168
13.1. Wprowadzenie / 168
13.2. Rys historyczny / 169
13.3. Współczesne konstrukcje kadłubów i głowic / 181
13.3.1. Uwagi ogólne / 181
13.3.2. Kadłuby silników ZI / 182
13.3.3. Kadłuby silników ZS / 188
13.3.4. Głowice silników ZI / 193
13.3.5. Głowice silników ZS /195

Rozdział 14. Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym / 199
14.1. Wprowadzenie / 199
14.2. Rys historyczny / 200
14.2.1. Gaźnik — odparowywacz / 200
14.2.2. Układy gaźnikowe mechaniczne i zelektronizowane / 200
14.2.3. Układy wtrysku paliwa do kolektora dolotowego sterowane mechanicznie / 207
14.3. Współczesne układy zasilania silników ZI / 212
14.3.1. Uwagi ogólne / 212
14.3.2. Układy wtrysku jednopunktowego sterowane elektronicznie / 212
14.3.3. Układy wielopunktowego wtrysku paliwa do kolektora dolotowego sterowane elektronicznie / 215
14.3.4. Układy bezpośredniego wtrysku benzyny do cylindra / 218
14.4. Zasilanie gazowe silników ZI / 225

Rozdział 15. Układy zasilania silników o zapłonie samoczynnym / 233
15.1. Wprowadzenie / 233
15.2. Rys historyczny / 234
15.2.1. Układy zasilania z rzędową pompą wtryskową / 234
15.2.2. Układy zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową / 241
15.2.3. Układy pompowtryskiwaczy sterowanych mechanicznie / 243
15.3. Współczesne układy zasilania silników ZS sterowane wlektronicznie / 245
15.3.1. Uwagi ogólne / 245
15.3.2. Układy zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową / 247
15.3.3. Układy zasilania z pompowtryskiwaczami / 251
15.3.4. Układy zasilania z indywidualnym zespołem pompy i wtryskiwacza / 256
15.3.5. Zasobnikowy układ zasilania / 258

Rozdział 16. Układy dolotowe i wylotowe / 264
16.1. Wprowadzenie / 264
16.2. Rys historyczny / 265
16.2.1. Układy dolotowe i wylotowe silników ZI / 265
16.2.2. Układy dolotowe i wylotowe silników ZS / 269
16.3. Współczesne układy dolotowe i wylotowe silników ZI / 270
16.3.1. Uwagi ogólne / 270
16.3.2. Układy dolotowe silników wolnossących / 271
16.3.3. Układy wylotowe silników wolnossących / 273
16.3.4. Recyrkulacja spalin w silnikach ZI / 277
16.3.5. Układy doładowania silników ZI / 278
16.4. Współczesne układy dolotowe i wylotowe doładowanych silników ZS / 280
16.4.1. Uwagi ogólne / 280
16.4.2. Układy dolotowe / 281
16.4.3. Układy wylotowe / 283
16.4.4. Recyrkulacja spalin w silnikach ZS / 288

Rozdział 17. Układy chłodzenia / 290
17.1. Wprowadzenie / 290
17.2. Rys historyczny / 292
17.2.1. Układ chłodzenia pośredniego / 292
17.2.2. Układ chłodzenia bezpośredniego / 301
17.3. Współczesne układy chłodzenia / 307
17.3.1. Uwagi ogólne / 307
17.3.2. Układy chłodzenia silników samochodów osobowych / 308
17.3.3. Układy chłodzenia silników samochodów ciężarowych / 313

Rozdział 18. Układy smarowania / 318
18.1. Wprowadzenie / 318
18.2. Rys historyczny / 321
18.2.1. Układy smarowania dwusuwowych silników ZI / 321
18.2.2. Układy smarowania czterosuwowych silników starszej generacji / 323
18.3. Współczesne układy smarowania / 327
18.3.1. Podstawowe obiegu oleju / 327
18.3.2. Podstawowe zespoły układu smarowania / 330

Rozdział 19. Układy zapłonowe / 336
19.1. Wprowadzenie / 336
19.2. Rys historyczny / 336
19.2.1. Iskrownikowe układy zapłonowe / 336
19.2.2. Akumulatorowe, przerywaczowe układy zapłonowe (klasyczne) / 339
19.3. Współczesne elektroniczne układy zapłonowe / 343
19.3.1. Bezprzerywaczowe układy rozdzielaczowe / 343
19.3.2. Bezprzerywaczowe układy bezrozdzielaczowe / 346

Rozdział 20. Urządzenia rozruchowe / 349

Rozdział 21. Doskonalenie konstrukcji silnika samochodowego / 356

Piśmiennictwo / 361