Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Zbiór zadań dla nieelektryków

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5341
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Tadeusz Maciołek, Zbigniew Drążek

  • szt.
  • Cena netto: 20,00 zł 21,00 zł

Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Zbiór zadań dla nieelektryków

rok wydania: 2023, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8156-518-9
ilość stron: 106
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Zbiór zadań przeznaczony jest dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie – Inżynieria Produkcji, Papiernictwo i Poligrafia oraz Automatyka i Robotyka. Może być również wykorzystywany przez studentów innych kierunków w zakresie elektrotechniki i elektroniki na poziomie podstawowym.

Przedmiot Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki, którego dotyczy niniejsze opracowanie jest realizowany w dość wąskim wymiarze czasowym ćwiczeń audytoryjnych. Wymaganą znajomość przedmiotów-prerekwizytów, głównie matematyki, studenci uzyskują na pierwszym semestrze studiów.

Układ preskryptu obejmuje zagadnienia do realizacji zgodnej chronologicznie ze spisem treści. Poszczególne rozdziały odpowiadają godzinnym lub dwugodzinnym zajęciom w ramach ćwiczeń audytoryjnych. Niezbędne do zrozumienia prezentowanych przykładów informacje teoretyczne nie są eksponowane, ale zawarte w samych przykładach w postaci komentarzy do metodyki rozwiązania oraz otrzymanych wyników. Publikacja ma na celu ułatwienie studentom przygotowania do zajęć, bez konieczności sięgania do literatury przedmiotowej, dlatego wszystkie przykłady zadań zawarte w preskrypcie są rozwiązane. W niektórych przykładach zaprezentowane jest użycie narzędzi obliczeniowych, dostępnych studentom PW (MATLAB oraz innych ogólnodostępnych).

Spis treści

1. Obwody elektryczne prądu stałego w stanie ustalonym / 5
2. Obwody elektryczne prądu stałego w stanie nieustalonym / 26
3. Obwody elektryczne prądu sinusoidalnie zmiennego w stanie ustalonym / 41
4. Obwody trójfazowe / 62
5. Układy nieliniowe / 68
6. Układy stabilizatorów napięcia stałego / 74
7. Układy prostowników sterowanych i niesterowanych / 79
8. Układy tranzystorowe / 85
9. Układy zawierające wzmacniacze operacyjne / 91
10. Układy sterowników energoelektronicznych / 99