Podstawy organizacji i zarządzania. Materiały do ćwiczeń. Część 1

  • Dodaj recenzję:
  • 4042
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Małgorzata Krwawicz
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Podstawy organizacji i zarządzania. Materiały do ćwiczeń. Część 1

rok wydania: 2018
ilość stron: 130
ISBN: 978-83-7814-842-5
oprawa: miękka

Opis

W publikacji zaprezentowano metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do analizy i oceny organizacji. Struktura poszczególnych rozdziałów obejmuje określenie celu metody, przedstawienie instrukcji jej stosowania, zaprezentowanie przykładowego zastosowania, polecenie wykonania ćwiczenia oraz wskazanie obszaru zastosowania metody (w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym oraz określenie rodzaju celu i horyzontu czasu).

Kolejność prezentacji technik i narzędzi uwarunkowana jest popularnością ich wykorzystywania w praktyce gospodarczej oraz przydatnością w działalności dydaktycznej, co stanowi główne kryterium wyboru.

W opracowaniu Autorka proponuje nową metodę – SWOT Plus, która stanowi rozwinięcie metody SWOT. Dokonała modyfikacji metody scenariuszy, odbiegając od powszechnie stosowanej wersji. Zaprezentowała uproszczoną wersję metody scenariuszy – metodę scenariusza Point.

Autorka ma nadzieję, że zaprezentowane opracowanie będzie pomocne w samodzielnym opracowaniu projektów, realizowanych zarówno na potrzeby dydaktyczne, jak i zawodowe, usprawniających funkcjonowanie organizacji. Tym samym bezpośrednimi adresatami są tu przede wszystkim studenci kierunków Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz praktycy gospodarczy.


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl