Podstawy organizacji i zarządzania. Materiały do ćwiczeń. Część 2

  • Dodaj recenzję:
  • 4348
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Małgorzata Krwawicz
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Podstawy organizacji i zarządzania. Materiały do ćwiczeń. Część 2

rok wydania: 2020
ilość stron: 172
ISBN: 978-83-8156-028-3
oprawa: miękka

Opis
Książka stanowi kontynuację części pierwszej skryptu pod tym samym tytułem. Głównym celem opracowania jest prezentacja wybranych metod wykorzystywanych na potrzeby decyzyjne w przedsiębiorstwach do doskonalenia ich funkcjonowania. W skrypcie zaprezentowano metody uniwersalne, użyteczne i często wykorzystywane w zarządzaniu. Struktura poszczególnych rozdziałów obejmuje określenie celu metody, przedstawienie instrukcji jej stosowania, zaprezentowanie przykładowego wykorzystania, polecenie wykonania ćwiczenia oraz wskazanie zakresu zastosowania metody (w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym oraz określenie rodzaju celu i horyzontu czasu). Z uwagi na charakter publikacji część teoretyczna została zawężona do minimum na rzecz przykładów praktycznych. Podczas prezentacji metod Autorka kierowała się zasadą precyzyjnego wyjaśnienia sposobu ich wykorzystania. Książka może być pomocna podczas samodzielnego opracowywania projektów usprawniających funkcjonowanie organizacji, realizowanych zarówno na potrzeby dydaktyczne, jak i zawodowe. Tym samym jej bezpośrednimi adresatami są przede wszystkim studenci kierunków Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz praktycy gospodarczy.

 

Spis treści

Wstęp / 9

1.Metody zarządzania jakością / 11
1.1. Metoda Quality Function Deployment (QFD) / 11
1.2. Diagram Ishikawy / 30
1.3. Wykres Pareto / 38

2. Metody sieciowe i harmonogram / 45
2.1. Metoda ścieżki krytycznej (CPM) / 45
2.2. Metoda PERT / 63
2.3. Harmonogram / 81

3. Metody postępowania z ryzykiem i niepewnością / 88
3.1. Metoda postępowania z ryzykiem / 88
3.2. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności / 107

4. Metody heurystyczne / 116
4.1. Analiza morfologiczna / 116
4.2. Burza mózgów / 125

5. Controlling / 134
5.1. Controlling operacyjny / 141
5.2. Controlling strategiczny / 156

Podsumowanie / 165

Bibliografia / 166

Spis rysunków / 168

Spis tablic / 170