Podstawy projektowania instalacji sił wodnych. Reprint 1936

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5409
  • Producent: Polska Księgarnia
  • Autor: Adrjan Krzyżanowski

  • szt.
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł

Podstawy projektowania instalacji sił wodnych. Reprint 1936

rok wydania: 2024
ISBN: 978-83-66867-66-6
ilość stron: 112
format: A5
oprawa: miękka

Opis

Podręcznik dla inżynierów, studentów i właścicieli sił wodnych.

Spis treści

I. Zalety i wady silników wodnych.

II. Wykorzystanie energji wody. Akcyjne i reakcyjne turbiny. Obliczenie siły wodnej. Instalacja na mały spad. Instalacja na duży spad. Przykład cyfrowy obliczenia mocy instalacji wodnej III. Obliczenie strat w przewodach. Średnia szybkość i promień tarcia. Równanie Bazina. Mierzenie średniej szybkości przepływu. Poprzeczne przekroje kanałów ziemnych. Przykład cyfrowy obliczenia strat w kanale.

IV. Obliczenie rozporządzalnej ilości wody. Roczny podział stanu wody. Wzory Iszkowskiego. Wielkość dorzecza. Opady roczne w Polsce. Stacje hydrometryczne. Przykład cyfrowy określenia ilości wody na zasadzie średniej produkcji młyna.

V. O piętrzeniu. Rola stawów. Linja cofki w korycie rzeki. Wzór Ruhlmana. Jego stosowanie. Przykład cyfrowy. Obliczenie cofki dla wielkiej wody.

VI. Roboty geodezyjne. Badania wstępne, niwelacja, zdjęcie profilów poprzecznych. Wygotowanie map pomiarowych.

VII. Roboty budowlane w związku z piętrzeniem. Dane dla projektowania jazu. Tamy ziemne, ich budowa i wymiary. Jazy drewniane. Tamy górskie.

VIII. Doprowadzenie wody do turbin. Ruszty. Odpiaszczacze. Szluzy. Tunele. Wymiary, koszta. Rury i ich armatura. Uderzenie w rurach, zapobieganie. Tabelka dla obliczenia wzrostu ciśnienia w rurach.

IX. O rurach stosowanych jako przewody do turbin. Rury drewniane

X. Oczyszczanie wody od mułu, żwiru i piasku. Cel oczyszczenia. Oddzielenie kamieni. Oddzielenie piasku i mułu.

XI. Wybór turbiny. Typy nowoczesne. Odmiany turbin Francissa. Obroty charakterystyczne i różnice w sprawności. Wybór turbiny na podstawie wykresu sprawności. Pagórek sprawności i użycie tego wykresu w celu obliczeń sprawności dla zmiennych spadów. Przykład cyfrowy.

XII. Regulacja mocy i obrotów turbiny. Regulacja ręczna. Regulacja automatyczna oporowa. Regulacja automatyczna wpustowa. Wzory dla obliczenia koła zamachowego i pracy regulacyjnej.

XIII. Wybór schematu instalacyj i placu dla budowy. Konstrukcje rur ssących. Kamery otwarte. Na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu budynku maszynowego. Kamery turbinowe drewniane. Działanie rury ssącej, jej formy .

XIV. Małe elektrownie wodne. Sprzyjające warunki dla ich rozpowszechnienia. Nowoczesny typ instalacji.

XV. Prawo wodne i instrukcje dla sporządzenia planów wodnych.

Agregat wodno-elektryczny.

Tablice orientacyjne za tekstem.