Podstawy zarządzania jakością

  • Dodaj recenzję:
  • 2648
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Katarzyna Szczepańska
  • szt.
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Podstawy zarządzania jakością

rok wydania: 2017, wydanie drugie
ilość stron: 182
ISBN: 978-83-7814-659-9

Spis treści
Wstęp / 9

Rozdział 1. Zarządzanie jakością / 13
1.1. Prekursorzy zarządzania jakością / 13
1.2. Kompleksowe zarządzanie jakością / 15
1.3. Modele kompleksowego zarządzania jakością / 21
1.3.1. Klasyfikacja modeli / 21
1.3.2. Modele opisowe / 22
1.3.3. Modele warstwowe / 24
1.3.4. Modele relacyjne / 34
1.4. Modele w praktyce zarządzania jakością / 44
1.5. Zasady zarządzania jakością / 47
1.5.1. Zasady kompleksowego zarządzania jakością / 47
1.5.2. Zasady doskonałości / 53
1.5.3. Normatywne zasady zarządzania jakością / 54
1.5.4. Prakseologia w zasadach zarządzania jakością / 60
1.6. Pytania kontrolne / 62

Rozdział 2. Znormalizowane systemy zarządzania / 63
2.1. Geneza systemów / 63
2.2. Terminologia / 67
2.3. PN-EN ISO 9001:2015-10 / 68
2.4. PN-EN ISO 14001:2015-09 / 70
2.5. PN-ISO/IEC 27001:2014-12 / 72
2.6. PN-EN ISO 22000:2006 / 73
2.7. ISO 45001:2016 / 76
2.8. Zintegrowany system zarządzania / 79
2.9. Pytania kontrolne / 83

Rozdział 3. Wytyczne w zarządzaniu jakością / 84
3.1. PN-EN ISO 9004:2010 / 84
3.2. PN-ISO 10001:2009 / 86
3.3. PN-ISO 10002:2006 / 88
3.4. PN-ISO 10003:2009 / 90
3.5. PN-ISO 10005:2007 / 92
3.6. PN-ISO 10006:2005 / 93
3.7. PN-ISO 10014:2008 / 94
3.8. PN-ISO 10015:2004 / 96
3.9. PN-ISO 10019:2006 / 97
3.10. PN-ISO 14004:2005 / 98
3.11. ISO/TR 10013:2001 / 99
3.12. PN-IEC 62198:2005 / 100
3.13. PKN-ISO/TR 10017:2005 / 101
3.14. PKN-ISO/TS 22004:2005 / 102
3.15. Pytania kontrolne / 104

Rozdział 4. Samoocena zarządzania jakością / 105
4.1. Charakterystyka samooceny / 105
4.2. Kryteria samooceny w PN-EN ISO 9004:2010 / 107
4.3. Kryteria samooceny w modelach doskonałości / 111
4.4. Pytania kontrolne / 119

Rozdział 5. Ekonomika jakości / 120
5.1. Pojęcie ekonomiki jakości / 120
5.2. Mikroekonomia a koszty jakości / 120
5.3. Modele kosztów jakości / 125
5.4. Perspektywy kosztów jakości / 131
5.5. Kompleksowe koszty jakości / 137
5.6. Zarządzanie kosztami procesów / 142
5.7. Pytania kontrolne / 146

Rozdział 6. Metody w zarządzaniu jakością / 147
6.1. Kryteria klasyfikacji metod / 148
6.2. Normatywne metody zarządzania jakością / 150
6.3. Audyt wewnętrzny / 165
6.4. Pytania kontrolne / 172
Zakończenie / 173
Bibliografia / 177
Indeks rzeczowy / 181