Podstawy zarządzania procesami w zakładach ubezpieczeń

  • Dodaj recenzję:
  • 4046
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Lech Gąsiorkiewicz
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Podstawy zarządzania procesami w zakładach ubezpieczeń

rok wydania: 2018
ilość stron: 218
ISBN: 978-83-7814-810-4
oprawa: miękka

Opis

Celem monografii jest przedstawienie podstaw koncepcji zarządzania procesami w zakładach ubezpieczeń. Wymaga to zaprezentowania specyfiki i uwarunkowań prawnych działalności ubezpieczeniowej oraz omówienia dekompozycji procesów działalności ubezpieczeniowej, struktury procesów realizowanych w zakładach ubezpieczeń, relacji między procesami realizowanymi w zakładach ubezpieczeń oraz mierników oceny realizacji poszczególnych procesów.

W monografii zaprezentowano przedstawione w jej tytule zagadnienie w sposób wyczerpujący, poprzez zebranie i omówienie wszystkich dostępnych informacji bezpośrednio dotyczących tego tematu. Szczególną uwagę skupiono na regulacjach prawnych, wytycznych i rekomendacjach, które odnoszą się do działalności ubezpieczeniowej. Powstanie monografii było wynikiem zainteresowania autora problematyką zarządzania procesami w instytucjach finansowych (zwłaszcza zakładach ubezpieczeń) i wieloletniego doświadczenia praktycznego w zakresie zarządzania w zakładach ubezpieczeń.

Spis treści

Wstęp / 7

1. Specyfika i uwarunkowania prawne działalności ubezpieczeniowej / 11
1.1. Specyfika działalności ubezpieczeniowej / 12
1.2. Uwarunkowania prawne działalności ubezpieczeniowej / 15
1.3. Zarządzanie procesami w działalności ubezpieczeniowej / 20
1.3.1. Pojęcie procesu / 21
1.3.2. Podejście procesowe w organizacjach / 26
1.3.3. Istota zarządzania procesowego / 29
1.4. Autorska koncepcja dekompozycji procesów działalności ubezpieczeniowej / 32

2. Charakterystyka procesów podstawowych działalności ubezpieczeniowej / 42
2.1. Proces tworzenia i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych / 42
2.1.1. Struktura procesu tworzenia i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych / 44
2.1.2. Relacje między procesem tworzenia i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych a innymi procesami / 55
2.1.3. Mierniki oceny realizacji procesu tworzenia i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych / 57
2.2. Proces obsługi roszczeń ubezpieczeniowych / 59
2.2.1. Struktura procesu obsługi roszczeń ubezpieczeniowych / 62
2.2.2. Relacje między procesem obsługi roszczeń ubezpieczeniowych a innymi procesami / 68
2.2.3. Mierniki oceny realizacji procesu obsługi roszczeń ubezpieczeniowych / 70

3. Charakterystyka procesów pomocniczych działalności ubezpieczeniowej / 72
3.1. Proces zarządzania marketingiem / 72
3.1.1. Struktura procesu zarządzania marketingiem / 74
3.1.2. Relacje między procesem zarządzania marketingiem a innymi procesami / 81
3.1.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania marketingiem / 82
3.2. Proces zarządzania ryzykiem / 83
3.2.1. Struktura procesu zarządzania ryzykiem / 88
3.2.2. Relacje między procesem zarządzania ryzykiem a innymi procesami / 95
3.2.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania ryzykiem / 96
3.3. Proces zarządzanie reasekuracją / 96
3.3.1. Struktura procesu zarządzania reasekuracją / 107
3.3.2. Relacje między procesem zarządzania reasekuracją a innymi procesami / 112
3.3.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania reasekuracją / 114
3.4. Proces zarządzania finansami / 115
3.4.1. Struktura procesu zarządzania finansami / 131
3.4.2. Relacje między procesem zarządzania finansami a innymi procesami / 135
3.4.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania finansami / 136
3.5. Proces zarządzania rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi / 138
3.5.1. Struktura procesu zarządzania rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi / 144
3.5.2. Relacje między procesem zarządzania rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi a innymi procesami / 149
3.5.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi / 151
3.6. Proces zarządzania działalnością inwestycyjną / 152
3.6.1. Struktura procesu zarządzania działalnością inwestycyjną / 156
3.6.2. Relacje między procesem zarządzania działalnością inwestycyjną a innymi procesami / 160
3.6.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania działalnością inwestycyjną / 161
3.7. Proces zarządzania zbiorami statystyki ubezpieczeniowej / 163
3.7.1. Struktura procesu zarządzania zbiorami statystyki ubezpieczeniowej / 168
3.7.2. Relacje między procesem zarządzania zbiorami statystyki ubezpieczeniowej a innymi procesami / 170
3.7.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania zbiorami statystyki ubezpiecze-niowej / 171
3.8. Proces zarządzania obsługą prawną i windykacyjną / 172
3.8.1. Struktura procesu zarządzania obsługą prawną i windykacyjną / 173
3.8.2. Relacje między procesem zarządzania obsługą prawną i windykacyjną a innymi procesami / 175
3.8.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania obsługą prawną i windykacyjną / 176
3.9. Proces zarządzania kontrolą wewnętrzną / 177
3.9.1. Struktura procesu zarządzania kontrolą wewnętrzną / 178
3.9.2. Relacje między procesem zarządzania kontrolą wewnętrzną a innymi procesami / 180
3.9.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania kontrolą wewnętrzną / 181
3.10. Proces zarządzania audytem / 182
3.10.1. Struktura procesu zarządzania audytem / 183
3.10.2. Relacje między procesem zarządzania audytem a innymi procesami / 185
3.10.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania audytem / 186
3.11. Proces zarządzania zasobami ludzkimi / 186
3.11.1. Struktura procesu zarządzania zasobami ludzkimi / 188
3.11.2. Relacje między procesem zarządzania zasobami ludzkimi a innymi procesami / 191
3.11.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi / 192
3.12. Proces zarządzania obsługą administracyjną / 192
3.12.1. Struktura procesu zarządzania obsługą administracyjną / 193
3.12.2. Relacje między procesem zarządzania obsługą administracyjną a innymi procesami / 195
3.12.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania obsługą administracyjną / 196
3.13. Proces zarządzania obsługą informatyczną / 196
3.13.1. Struktura procesu zarządzania obsługą informatyczną / 198
3.13.2. Relacje między procesem zarządzania obsługą informatyczną a innymi procesami / 202
3.13.3. Mierniki oceny realizacji procesu zarządzania obsługą informatyczną / 203

Zakończenie / 205
Bibliografia / 208


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl