Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa cz. 1/2 Podstawa programowa 2017

  • Dodaj recenzję:
  • 4625
  • Producent: WKŁ
  • Autor: Marek Gabryelewicz
  • szt.
  • Cena netto: 80,95 zł 85,00 zł

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa cz. 1/2
Podstawa programowa 2017

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-206-2001-1
ilość stron: 812
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy, diagnozowania i naprawy podwozi oraz nadwozi pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące klasyfikacji, identyfikacji i podstawowych własności trakcyjnych pojazdów samochodowych, głównych zasad ich eksploatacji, obsługi i naprawy oraz budowy, diagnozowania i naprawy układów: przeniesienia napędu, hamulcowego, kierowniczego i jezdnego. Opisano także ramy i nadwozia pojazdów samochodowych, przyczepy i naczepy, motocykle oraz najważniejsze układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Materiał nauczania zilustrowano licznymi zdjęciami i rysunkami przykładów nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz schematami blokowymi obrazującymi tok postępowania podczas oceny stanu technicznego i poszukiwania przyczyn niesprawności pojazdu. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono ćwiczenia i testy kontrolne (z prawidłowymi odpowiedziami podanymi na końcu książki), umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości.

Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1.42.29/2018.
Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji MOT.05.

Spis treści

Część 1
Słowo wstępne / 7
1. Klasyfikacja, identyfikacja i własności trakcyjne pojazdów samochodowych / 9
1.1 Podstawowe definicje i podział pojazdów samochodowych / 9
1.2 Zadania i ogólna budowa układów konstrukcyjnych podwozia / 15
1.3 Identyfikacja pojazdów – tabliczki znamionowe i numer VIN / 19
1.4 Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych / 23
1.5 Własności trakcyjne pojazdów samochodowych / 26
1.5.1 Obciążenia statyczne i dynamiczne pojazdu / 26
1.5.2 Siły działające na pojazd podczas hamowania / 33
1.5.3 Siły działające na pojazd poruszający się po łuku / 34
1.6 Sprawdzenie wiadomości / 36

2. Podstawy eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych / 38
2.1 Wymagania eksploatacyjne stawiane pojazdom samochodowym / 38
2.2 Ogólne wiadomości o procesie zużywania się pojazdów i ich elementów / 42
2.2.1 Rodzaje tarcia / 42
2.2.2 Smarowanie elementów współpracujących / 43
2.2.3 Rodzaje i przebieg zużywania się części / 46
2.3 Czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu / 50
2.4 Obsługa techniczna / 51
2.4.1 Cel technicznej obsługi okresowej / 52
2.4.2 Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania obsługi i napraw pojazdów / 54
2.4.3 Zakres czynności obsługowych / 57
2.4.4 Zagrożenia dla środowiska związane z obsługą, naprawą i użytkowaniem pojazdu / 61
2.5 Badania diagnostyczne / 64
2.5.1 Podstawowe pojęcia diagnostyki technicznej / 64
2.5.2 Metody rozpoznawania i oceny stanu technicznego pojazdu i jego zespołów / 65
2.5.3 Zakres badań diagnostycznych pojazdów / 72
2.6 Naprawy zespołów i części pojazdów / 73
2.6.1 Mycie pojazdów, ich zespołów i części / 74
2.6.2 Demontaż i montaż / 75
2.6.3 Narzędzia i przyrządy stosowane podczas demontażu i montażu / 77
2.6.4 Metody weryfikacji części / 83
2.6.5 Metody regeneracji części / 84
2.7 Sprawdzenie wiadomości / 89

3. Układ przeniesienia napędu / 92
3.1 Źródła napędu pojazdów samochodowych i ich charakterystyka / 92
3.2 Rodzaje układów przeniesienia napędu / 94
3.3 Sprzęgła samochodowe / 101
3.3.1 Zadania i rodzaje sprzęgieł / 101
3.3.2 Sprzęgła cierne tarczowe / 105
3.3.3 Obsługa i naprawa sprzęgieł / 120
3.4 Skrzynki biegów / 130
3.4.1 Zadania, rodzaje i zasada działania skrzynek biegów / 130
3.4.2 Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach osobowych / 136
3.4.3 Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach ciężarowych / 160
3.4.4 Obsługa i naprawa mechanicznych skrzynek biegów / 164
3.4.5 Hydromechaniczne, stopniowe, automatyczne skrzynki biegów o osiach obracających się / 174
3.4.6 Mechaniczne, bezstopniowe, sterowane automatycznie skrzynki biegów / 200
3.4.7 Hydromechaniczne, stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w pojazdach specjalnych / 203
3.4.8 Obsługa i naprawa automatycznych skrzynek biegów / 204
3.5 Wały napędowe i przeguby / 216
3.5.1 Budowa i zadania wałów napędowych / 216
3.5.2 Rodzaje i zadania przegubów / 220
3.5.3 Obsługa i naprawa wałów napędowych oraz przegubów / 225
3.6 Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe / 230
3.6.1 Budowa i zadania przekładni głównej / 231
3.6.2 Budowa i zadania mechanizmu różnicowego / 241
3.6.3 Budowa i zadania obudowy mostu napędowego / 248
3.6.4 Obsługa i naprawa przekładni głównej, mechanizmu różnicowego oraz mostu napędowego / 250
3.7 Półosie i piasty kół napędowych / 258
3.7.1 Budowa i zadania półosi i piast kół / 258
3.7.2 Obsługa i naprawa półosi i piast kół / 267
3.8 Napęd na więcej niż jedną oś / 270
3.8.1 Napęd na wszystkie koła w samochodach osobowych / 270
3.8.2 Napęd na więcej niż jedną oś w samochodach ciężarowych / 285
3.8.3 Obsługa i naprawa skrzynek rozdzielczych / 287
3.9 Materiały eksploatacyjne stosowane w układach przeniesienia napędu / 287
3.10 Sprawdzenie wiadomości / 291

4. Układ hamulcowy / 302
4.1 Wiadomości wstępne / 302
4.2 Rodzaje układów hamulcowych / 304
4.3 Ogólna budowa i zasada działania układu hamulcowego / 306
4.4 Hamulce bębnowe / 309
4.5 Hamulce tarczowe / 320
4.6 Hamulce taśmowe / 332
4.7 Mechanizmy uruchamiające hamulce / 333
4.7.1 Mechanizm hydraulicznego uruchamiania hamulca zasadniczego / 334
4.7.2 Mechanizm elektrohydraulicznego (EHB) i elektromechanicznego (EMB) uruchamiania hamulców / 348
4.7.3 Mechanizm pneumatycznego uruchamiania hamulców w samochodach ciężarowych i autobusach / 350
4.7.4 Hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce / 353
4.7.5 Elektropneumatyczne mechanizmy uruchamiające hamulce / 353
4.7.6 Mechanizmy uruchamiające hamulec postojowy / 356
4.8 Układy rozdzielające siły hamowania / 361
4.9 Układy zapobiegające blokowaniu kół samochodu / 364
4.10 Hamulce ciągłego działania / 372
4.11 Badania kontrolne układu hamulcowego / 375
4.11.1 Badania diagnostyczne układu hamulcowego sterowanego hydraulicznie / 376
4.11.2 Badania diagnostyczne układu hamulcowego sterowanego pneumatycznie / 386
4.12 Obsługa i naprawa układu hamulcowego / 390
4.13 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układach hamulcowych / 415
4.14 Sprawdzenie wiadomości / 417
Rozwiązania testów i ćwiczeń kontrolnych / 424

Część 2
5. Układ kierowniczy / 5
5.1 Wiadomości wstępne / 5
5.2 Stateczność ruchu samochodu / 6
5.3 Rodzaje układów kierowniczych / 9
5.4 Budowa układu kierowniczego / 10
5.4.1 Mechanizm kierowniczy / 11
5.4.2 Mechanizm zwrotniczy / 26
5.4.3 Mechanizmy wspomagania układu kierowniczego / 36
5.5 Parametry diagnostyczne określające ustawienie kół i osi pojazdu / 42
5.5.1 Zbieżność kół / 43
5.5.2 Kąt pochylenia koła / 46
5.5.3 Kąt pochylenia osi sworznia (obrotu) zwrotnicy / 49
5.5.4 Kąt wyprzedzenia osi sworznia (obrotu) zwrotnicy / 51
5.5.5 Kąty skrętu kół kierowanych (kontrolne i maksymalne) / 53
5.5.6 Ustawienie osi pojazdu / 54
5.5.7 Sumaryczny luz układu kierowniczego / 57
5.5.8 Opory skrętu kół kierowanych / 57
5.6 Specjalne układy kierownicze / 57
5.7 Aktywne układy kierownicze / 60
5.8 Obsługa i naprawa układu kierowniczego / 64
5.9 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układach kierowniczych / 97
5.10 Sprawdzenie wiadomości / 100

6. Układ jezdny / 104
6.1 Drgania pojazdu oraz ich wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy / 104
6.2 Układ zawieszenia / 109
6.2.1 Rodzaje zawieszeń pojazdów / 109
6.2.2 Zawieszenia ze stalowymi elementami sprężystymi / 122
6.2.3 Zawieszenia z elementami sprężystymi z gumy i tworzyw sztucznych / 149
6.2.4 Zawieszenia hydroelastyczne / 150
6.2.5 Zawieszenia z pneumatycznymi elementami sprężystymi / 151
6.2.6 Zawieszenia hydropneumatyczne / 165
6.2.7 Aktywne zawieszenia elektromagnetyczne / 174
6.2.8 Zawieszenia półaktywne z regulacją tłumienia / 175
6.2.9 Obsługa i naprawa układu zawieszenia / 176
6.3 Koła / 189
6.3.1 Budowa i rodzaje ogumienia / 191
6.3.2 Oznaczenia opon / 203
6.3.3 Wymagania w stosunku do ogumienia / 208
6.3.4 Obręcze / 216
6.3.5 Układ kontroli ciśnienia i centralnego pompowania kół / 221
6.3.6 Obsługa i naprawa kół / 224
6.4 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układzie jezdnym / 240
6.5 Sprawdzenie wiadomości / 242

7. Ramy / 246
7.1 Budowa i zadania ram / 246
7.2 Sprawdzanie i naprawa ram / 252
7.3 Sprawdzenie wiadomości / 254

8. Nadwozia pojazdów samochodowych / 256
8.1 Wiadomości wstępne / 256
8.2 Nadwozia samochodów osobowych i pochodnych / 257
8.2.1 Podział nadwozi / 257
8.2.2 Budowa nadwozi / 265
8.3 Nadwozia autobusów / 275
8.3.1 Podział nadwozi autobusów / 275
8.3.2 Budowa nadwozi autobusów / 278
8.4 Nadwozia samochodów ciężarowych / 279
8.4.1 Kabiny / 280
8.4.2 Nadwozia użytkowe uniwersalne / 283
8.4.3 Nadwozia użytkowe specjalizowane / 285
8.4.4 Nadwozia użytkowe wymienne / 286
8.5 Nadwozia samochodów ciężarowych specjalnych / 288
8.6 Sprawdzanie, naprawa i konserwacja nadwozi / 288
8.7 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w nadwoziach / 296
8.8 Sprawdzenie wiadomości / 298

9. Przyczepy i naczepy / 299
9.1 Przyczepy / 299
9.2 Naczepy / 304
9.3 Sprawdzenie wiadomości / 306

10. Motocykle / 308
10.1 Rodzaje motocykli / 308
10.2 Ogólna budowa motocykla / 312
10.3 Obsługa i naprawa motocykla / 325
10.4 Sprawdzenie wiadomości / 328

11. Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy / 330
11.1 Układy bezpieczeństwa czynnego i komfortu jazdy / 330
11.2 Układy bezpieczeństwa biernego / 353
11.3 Diagnostyka, obsługa i naprawa układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy / 372
11.4 Sprawdzenie wiadomości / 378
Bibliografia / 380
Rozwiązania testów i ćwiczeń kontrolnych / 388